Електроліт для нанесення сплаву залізо-кобальт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Електроліт для нанесення сплаву залізо-кобальт містить сульфат кобальту, сульфат натрію, борну кислоту, цитрат натрію та додатково містить сульфат заліза (IIІ).

Опис

Ключові слова

патент, модель корисна, сульфат кобальту, сульфат натрію, кислота борна, цитрат натрію

Бібліографічний опис

Пат. 103356 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Електроліт для нанесення сплаву залізо-кобальт [Текст] / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, С. І. Зюбанова, Г. В. Каракуркчі, І. В. Лагдан ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2015 06445 ; заяв. 30.06.2015 ; публ. 10.12.2015, Бюл. № 23. – 5 с.