Швидкість світла-перша фундаментальна константа

Ескіз недоступний
Дата
2021
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
фізичні процеси, Галілей, миттєвість, супутники, астрономія, телескоп, космос
Бібліографічний опис
Новикова А. В. Швидкість світла-перша фундаментальна константа / А. В. Новикова, К. О. Мінакова // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали Всеукр. наук. студ. конф., 21-22 квітня 2021 р. / орг. ком.: А. П. Марченко (гол.) [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 138-141.