Сталінський терор українського народу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

знищення українського народу, українська ідентичность, політичні репресії, стратегіями виживання українців

Бібліографічний опис

Галій Я. І. Сталінський терор українського народу [Електронний ресурс] / Я. І. Галій , В. С. Шевченко , Л. О. Гонтаренко ; наук. керівник Л. О. Гонтаренко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2024 р. / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 82-83.