Проблематичні аспекти грантової підтримки розвитку підприємництва

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

економічний розвиток, дохідна частина бюджету, бізнес, грант, economic development, revenue part of the budget, business, grant

Бібліографічний опис

Танчак Я. А. Проблематичні аспекти грантової підтримки розвитку підприємництва / Я. А. Танчак // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 5-7.