Актуальные вопросы построения вихретоковой аппаратуры неразрушающего контроля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
ФОП Панов А. М.

Анотація

Опис

Ключові слова

вихретоковые преобразователи, амплитудный детектор, фазорегулятор, нерезонансные апериодические схемы

Бібліографічний опис

Светличный В. А. Актуальные вопросы построения вихретоковой аппаратуры неразрушающего контроля / В. А. Светличный, А. А. Ивлев, М. А. Чумаченко // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 06-07 грудня 2018 р. – Харків : Панов А. М., 2018. – С. 141-142.