Дослідження впливу підготовки ядра соняшнику до екстракції на якість харчового шроту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті за допомогою статистичних методів планування експерименту з’ясовані умови підготовки ядра соняшнику (вологість, тривалість і температура плющення) до прямої екстракції. Показано, що для переробки безлушпинного ядра соняшнику як джерела не тільки олії, а і білкових продуктів достатнє плющення безлушпинного ядра з вологістю 1,5…3,0 % у продовж 1 хв. при температурі 70 °С.
In the article the preparation conditions of sunflower kernel (water content, duration and temperature of bumping) for direct extraction by the instrumentality of statistical technology planning an experiment are as certained. It is shown that bumping of cover-free sunflower seeds water-contented 1,5…3 % in the pending of 1 minute at the temperature 70 °С above zero will be sufficient for processing of cover-free sunflower seeds in the capacity of source of oil as well as protein products.

Опис

Ключові слова

зона раціональних значень, температура, ядра соняшнику, білкові продукти, вологість, пресуваня

Бібліографічний опис

Дослідження впливу підготовки ядра соняшнику до екстракції на якість харчового шроту / О. А. Литвиненко [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 108-114.