Економічний конституціоналізм як об'єкт наукового дослідження

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

економічний конституціоналізм, конституційне право, економічна свобода, політика, нормативно-правова основа

Бібліографічний опис

Решетняк Н. Б. Економічний конституціоналізм як об'єкт наукового дослідження [Електронний ресурс] / Н. Б. Решетняк, О. В. Кузьменко // Слобожанські наукові читання: соціально-економічні та гуманітарно-правові виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 листопада 2022 р. / ред. кол.: Н. С. Краснокутська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 80-85.=