Проблеми та необхідність державного регулювання системи профтехосвіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуті аспекти державного управління професійною освітою, надана оцінка стану галузі професійно-технічної освіти та державного управління системою ПТО. Наведені рекомендації щодо поліпшення системи державного регулювання профтехосвітою.
This article deals with main aspects of state management by professional training, the estimation of a condition of professional training branch and state management of this system is given. The recommendations for improvement of state regulation system by professional training are given.

Опис

Ключові слова

професійна освіта, державне управління, освітні послуги, якість, стратегія розвитку

Бібліографічний опис

Доля З. В. Проблеми та необхідність державного регулювання системи профтехосвіти / З. В. Доля // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 41-44.

Зібрання