Роль наукового товариства імені Шевченка як центра національного і культурного відродження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

самоідентичність і самовизначення, «малоросійство», третя хвиля піднесення українства

Бібліографічний опис

Борисова Ю. Д. Роль наукового товариства імені Шевченка як центра національного і культурного відродження [Електронний ресурс] / Ю. Д. Борисова , Д. Є. Коновченко ; наук. керівник Г. Л. Демочко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2024 р. / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 80-81.