Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція "Актуальні проблеми управління економічним розвитком" та 1-й Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум: "Наука і освіта – запорука розвитку економіки"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Запропонований збірник представляє результати Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції "Актуальні проблеми управління економічним розвитком" та І-го Міжвузівського Молодіжного науково-практичного форуму: "Наука і освіта – запорука розвитку економіки" та висвітлює питання узагальнення теорії і практики наукових досліджень з проблем організації обліку та аудиту в умовах автоматизації облікових процесів. Матеріали форуму можуть бути корисними не лише для студентів економічних спеціальностей, а і для спеціалістів, практиків та дослідників в галузі обліку та аудиту.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", системи управління, економіка підприємства, бухгалтерський облік, фінансова звітність, аудит, аудиторська діяльність, інноваційні процеси, інвестиційні процеси, економічна безпека підприємства, технології обліку

Бібліографічний опис

Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція "Актуальні проблеми управління економічним розвитком" та 1-й Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум: "Наука і освіта – запорука розвитку економіки" : зб. пр. / ред. О. В. Мелень [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 188 с.