Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведена методика розрахунку економічності електромобілів. Проведений аналіз паливної економічності електромобілів Nissan Leaf та Mitsubishi i-MiEV. Проведений порівняльний розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах світу. Зроблено висновки щодо економічності електромобілів
The methods of calculating cost of electric vehicles. The analysis of the fuel efficiency of electric Nissan Leaf and the Mitsubishi i-MiEV. A comparative calculation of equivalent fuel electric cars around the world. Formulated conclusions on the efficiency of electric vehicles

Опис

Ключові слова

економічність, екологічність, режим руху, енергоносії, викиди, акумуляторна батарея, electric, efficiency, environmental friendliness, fuel consumption, driving mode, energy

Бібліографічний опис

Смирнов О. П. Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах / О. П. Смирнов, О. Б. Богаєвський, А. О. Смирнова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 29 (1002). – С. 114-119.

Зібрання