Підходи до управління активами на підприємстві: облікове забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено існуючі підходи до управління активами та встановлено місце бухгалтерського обліку в даному процесі.
The existing approaches towards assets’ management have been researched as well as the place of accounting in this process has been determined.

Опис

Ключові слова

економіка, бухгалтерський облік, менеджмент, логістична система, інвестиції, методи управління запасами

Бібліографічний опис

Лаговська О. А. Підходи до управління активами на підприємстві: облікове забезпечення / О. А. Лаговська, Л. В. Гусак // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 154-157.

Зібрання