Ідентифікація бронхолегеневих захворювань за допомогою нейронних мереж з використанням спектрограм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
ФОП Панов А. М.

Анотація

Опис

Ключові слова

метод електронної аускультації, спектрограми, хрипи, спектр Фур'є

Бібліографічний опис

Вайтишин В. І. Ідентифікація бронхолегеневих захворювань за допомогою нейронних мереж з використанням спектрограм / В. І. Вайтишин, А. С. Порєва // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 06-07 грудня 2018 р. – Харків : Панов А. М., 2018. – С. 64-65.