Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти. 2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 99
 • Документ
  Місце вправ кросфіту у навчальному процесі учнів закладів середньої освіти
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Завада, Ю. В.; Несен, О. О.
  В статті розглядається питання застосування нестандартних підходів та видів фізичної активності на уроках фізичної культури старших школярів. Встановлено позитивний вплив занять кросфітом на мотивацію учнів до занять фізичною культурою а також на формування гармонійного розвитку тіла школярів. Зазначено місце застосування вправ кросфіту як в інваріативній складовій уроку під час розвитку фізичних якостей так і в основній частині уроку з увагою саме на техніку виконання вправ.
 • Документ
  Раптова смерть у спорті: причини та чинники її виникнення
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Юр'єв, В. Є.
  У статті проведено детальний аналіз деяких станів і захворювань, що можуть розвинутися у спортсменів під час проведення навчально-тренувального або змагального періоду, описано фактори та механізми, які призводять до розвитку раптової смерті (РС) і синдрому раптової смерті (СРС). Проведено розмежування понять РС і СРС. Акцентовано увагу на тих аспектах, за яких імовірність розвитку РС або СРС в атлетів, безпосередньо залучених до процесу занять фізичним вихованням і спортом, багаторазово зростає. До таких причин насамперед слід віднести стрімкий розвиток дефіциту споживання в організмі спортсмена. Зазначено єдиний механізм формування та розвитку процесу вмирання організму при різних захворюваннях і станах. Надано об'єктивну оцінку ефективності здійсненню реанімаційних заходів при СРС спортсменів, відмічені недоліки при їх проведенні. Надано рекомендації викладачам, тренерам, атлетам щодо профілактики РС і СРС.
 • Документ
  Структура психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Євтифієва, Ірина Ігорівна
  Дослідження спрямоване на визначення структури психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів методом головних компонент. У дослідженні прийняли участь 24 тенісиста 14-15 років. Для визначення особистісних психологічних властивостей юних тенісистів використовувались методики: Дембо-Рубінштейна (дослідження самооцінки), Бурдона-Анфімова (увага), тест Г.Айзенка (тип темпераменту), методики Т. Елерса (мотивація), Сбілбергер-Ханін (рівень тривожності). Встановлені особливості факторної структури підготовленості тенісистів. Дане дослідження може бути використано під час планування програм психологічної підготовки та навчально-тренувального процесу юних гравців.
 • Документ
  Критерії класифікації спортсменів із вадами розумового розвитку в адаптивному спорті
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Волошко, Л. Б.
  Розкрито оновлені критерії Міжнародної організації спорту для людей з обмеженими можливостями (Virtus) до класифікації спортсменів з вадами розумового розвитку в адаптивному спорті на сучасному етапі; охарактеризовано зміни щодо допуску спортсменів з аутизмом до міжнародних змагань в адаптивному спорті.
 • Документ
  Поєднання варіативних модулів в одному навчальному періоді для учнів 5-6 класів, відповідно до вимог модельної навчальної програми
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Волкова, І.; Несен, О. О.
  В статті розглянуто питання об'єднання різних варіативних модулів модельної навчальної програми 5-6 класів для реалізації під час уроків фізичної культури у закладах середньої освіти. Запропонована модель розподілу варіативних модулів на блоки, з урахуванням переважного характеру навантаження під час занять, структурою рухів та з огляду на розвиток фізичних якостей, що притаманний тим видам фізичної активності, що поєднанні в одному блоці. Використання запропонованою моделі під час вибору варіативних модулів та об'єднання їх у певних навчальних періодах спростить вчителям фізичної культури процес планування та проведення уроків.
 • Документ
  Фізична активність і фізична терапія в практиці сучасної фізичної та реабілітаційної медицини
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Васильєва-Лінецька, Л. Я.
  Дослідження, спрямоване на аналіз сучасних уявлень ефективності використання фізичної активності та фізичної терапії у клінічній практиці фізичної та реабілітаційної медицини.
 • Документ
  Основні проблеми спортивного туризму в Україні під час військового стану
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Васильєв, Ю. К.; Ковальов, Олег Володимирович
  Спортивний туризм в Україні стикнувся з різними проблемами під час повномасштабного військового вторгнення. Основні напрямки проблем включають наступні: безпека, доступність, фінансування, комунікація.
 • Документ
  Мотивування споживачів фітнес-послуг із урахуванням їх психотипу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Василенко, М. М.; Олійник, Д. В.
  У статті проаналізовано сучасні теорії та підходи до мотивування людей до діяльності. Дослідження зосереджене на важливості врахування психотипів людей при розробці та впровадженні стратегій для покращення їхньої мотивації. Психотип - це термін, який використовується для опису унікальної комбінації особистісних рис, цінностей та інтересів, які впливають на поведінку індивіда. Показана сутність більшості типологічних класифікацій особистості та акцентовано на перспективі застосування у фітнесі типологіій Кречмера, Себіре, Чатцісаранітса та Уілсона.
 • Документ
  Спортивні клуби в структурі закладів вищої освіти
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Темченко, В. О.; Акінін, Л. А.; Коник, Г. О.
  Дослідження спрямоване на аналіз процесу створення спортивних клубів в закладах вищої освіти на прикладі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Наведено передумови для створення та основні завдання роботи спортивного клубу.
 • Документ
  Роль музичної грамотності у підготовці студентів до проведення занять з оздоровчої аеробіки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Синиця, Т. О.; Синиця, С. В.
  Дослідження спрямоване на визначенні музичних властивостей, необхідних студентам для проведення занять з оздоровчої аеробіки. У результаті дослідження визначено особливості музичного твору, які потрібно враховувати під час підготовки до заняття: характер, призначення, темп, ритм, а також рівень гучності. Окрім того, наведено варіанти темпів музичного супроводу: повільний, нижче середнього (помірний), середній, вище середнього, високий (швидкий), надвисокий.
 • Документ
  Психом'язове тренування як складова підготовки спортсмена-орієнтувальника
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шип, Н. Є.
  Дослідження спрямоване на вивчення впливу психом'язового тренування (ПМТ) на успішність тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів-орієнтувальників, розроблення методики застосування вправ ПМТ як компоненту всебічної тренувальної підготовки та психологічної підготовки безпосередньо перед стартом.
 • Документ
  Засоби розвитку швидкісних здібностей юних легкоатлетів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шестерова, Л. Є.; Аксьонов, В. В.
  Стаття присвячена розвитку швидкісних здібностей у юних легкоатлетів. На думку фахівців всі вправи, спрямовані на розвиток швидкості, можна розподілити на три групи. Представлений комплекс вправ розрахований на почергове їх застосування протягом підготовчого періода річного циклу тренування.
 • Документ
  Динаміка сомато метричних показників у жінок під впливом занять плаванням
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шейко, Л. В.
  Метою нашого дослідження було виявити особливості впливу плавання на сомато метричні показники жінок зрілого віку. Результати дослідження доводять, що під впливом оздоровчих занять плаванням у жінок виявлено достовірні зміни маси тіла, індексу Кетле та зростання сили скорочення м'язів кисті.
 • Документ
  Фітнес-тури як вид спортивно-оздоровчого сервісу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Савченко, М. О.
  Дослідження спрямоване на з'ясування особливостей, характеристик спортивно-оздоровчого туризму та розкриття поняття "фітнес-туризм".
 • Документ
  Дидактичні умови формування здоров'язбережувального освітнього середовища в умовах закладу вищої освіти
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Рибалко, Л. М.
  Дослідження спрямоване на розкриття особливостей формування здоров'язбережувального освітнього середовища в закладах вищої освіти.
 • Документ
  Методика проведення занять із плавання у ЗВО в умовах воєнного стану
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Родигіна, Віта Петрівна; Бабаджанян, Вікторія Володимірівна; Курій, Олена Володимирівна
  Розглянуто методику проведення занять з плавання у ЗВО в умовах воєнного стану за допомогою дистанційної форми навчання. Основною методикою обрано сухе плавання, виявлено його особливості. Розроблені за впроваджені комплекси фізичних вправ для різних способів плавання для загальної та спеціальної підготовки плавців. Дозування виконання вправ було запропоновано в індивідуальному порядку для кожного студента в залежності від фізичної та технічної підготовки. Сформульовано рекомендації щодо побудови навчального процесу із плавання в формі дистанційної навчання в умовах війни.
 • Документ
  Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх магістрів фізичної культури і спорту до організації оздоровчих та спортивних заходів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Резнік, Світлана Миколаївна; Євтифієв, Андрій Сергійович
  Дослідження спрямоване на обґрунтовані діяльнісного підходу як методологічної основи професійної підготовки майбутніх магістрів фізичної культури і спорту до організації оздоровчих та спортивних заходів. Показано важливість особистісної активності студентів у процесі такої підготовки.
 • Документ
  Historiosophical analysis of the existential status of moral and ethical values as the basis of physical education
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Poliakova, Oksana; Beaumont, E.; Poliakov, Igor
  The research devoted to the analysis of the value of human life and physical education as a means of overcoming existential threats.
 • Документ
  Професійно-важливі якості сучасного тренера у контексті Soft and Hard skills
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Поляков, Ігор Олександрович; Полякова, О. О.
  Здійснено аналіз сучасних викликів до професії тренера. Визначено, що поряд із хард скілс великого значення набувають софт скілс. Проаналізовано специфіку професійної діяльності тренера і з'ясовано, що сфера його задач постійно зростає за рахунок завдань, які сягають за межі спортивно- педагогічної та тренувально-змагальної роботи. Тому актуальним на сучасному етапі автори вважають дослідження важливості набуття софт скілс як професійно важливих якостей у діяльності тренера.
 • Документ
  Позитивний вплив занять з фізичного виховання на психологічний стан студентів в умовах воєнного стану в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Підситков, І. В.
  Дослідження спрямоване на виявлення проблем психологічного стану студентів в Україні в умовах воєнного стану, виявлення позитивного впливу фізичного виховання на морально-емоційний стан під час подій, які відбуваються в Україні.