Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic

Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей", первісна назва – кафедра силікатів, була створена в 1926 році в складі Харківського Хіміко-технологічного інституту.

Першим завідувачем кафедри (1926 – 1941 рр.) та засновником наукової школи був вчений зі світовим ім'ям, тричі Лауреат Державних премій, Заслужений діяч науки і техніки, академік АН УССР і член-кореспондент АН СССР, доктор технічних наук, професор Петро Петрович Будніков. Підготовка спеціалістів з силікатних технологій була започаткована в 1910 році на кафедрі мінеральної сировини під керівництвом академіка Єгора Івановича Орлова.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 5 докторів та 3 кандидата технічних наук; 4 співробітника мають звання професора, 3 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 696
 • Документ
  Оценка токсичности цинка, олова и аргентума по отношению к микроорганизмам активного ИЛА
  (Ноулідж, 2014) Фесенко, Алексей Игоревич; Саввова, Оксана Викторовна
 • Документ
  Процессы фазообразования в системе СаО-NiО-Al₂O₃
  (Ноулідж, 2014) Шабанова, Галина Николаевна; Ворожбиян, Роман Михайлович; Рыщенко, Т. Д.
 • Документ
  Шлаковмісні композиційні матеріали для дорожнього будівництва
  (Олді+, 2023) Корогодська, Алла Миколаївна; Шабанова, Галина Миколаївна; Шумейко, Віта Миколаївна; Щукіна, Людмила Павлівна; Борисенко, Оксана Миколаївна; Кривобок, Руслан Вікторович; Сахненко, Микола Дмитрович; Лісачук, Георгій Вікторович
  Надано аналіз ситуації, яка склалась в Україні з найбільш поширеними відходами металургійної промисловості – шлаками та запропоновані шляхи вирішення даної проблеми. Наведені результати досліджень щодо отримання раціональних складів шлаколужних в'яжучих матеріалів з використанням доменних відвальних та гранульованих шлаків. Відзначено, що залучення до виробництва тротуарної плитки різних груп промислових відходів дозволить розширити сировинну базу вітчизняних підприємств, в 2-4 рази знизити собівартість продукції без зниження її якості і зменшити до 80 % витрати первинних сировинних ресурсів. Завдяки даним розробкам підприємства-генератори відходів, а також утримувачі полігонів зможуть знизити об'єми накопичених відходів і витрати, пов'язані з природоохоронними заходами, що дозволить мінімізувати негативний вплив накопичених відходів на навколишнє середовище і здоров’я людей. Призначено для наукових співробітників, аспірантів та студентів, які спеціалізуються у галузі тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Авторські права захищені. Монографію видано за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту 2021.01/0316 "Розроблення складів композиційних матеріалів для дорожнього будівництва на основі багатотоннажних відходів".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Фізична хімія ТНСМ ч.2"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Пітак, Ярослав Миколайович; Кривобок, Руслан Вікторович
  Курсову роботу за дисципліною "Фізична хімія ТНСМ ч.2" студенти спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" виконують у сьомому семестрі. Метою виконання курсової роботи є розширення і закріплення теоретичних знань і практичних навичок студентів. Курсова робота є одним із різновидів самостійної роботи студентів, що виконується на основі аналізу матеріалів лекцій і практичних занять, а також на базі самостійного вивчення навчальної, періодичної і нормативної літератури тощо. При виконанні курсової роботи студенти повинні набути таких знань та умінь: 1. Навчитися самостійно працювати з навчальною і довідковою літературою, державними і галузевими стандартами. 2. Засвоїти основні вимоги до сировини для виготовлення вогнетривких та теплоізоляційних матеріалів, навчитись визначати принципову можливість її використання в конкретному виробництві, пропонувати альтернативні види сировинних матеріалів. 3. Оволодіти методами розрахунків складів сировинних сумішей для виготовлення різних видів вогнетривких та теплоізоляційних матеріалів. 4. Навчитися складати технологічні схеми виробництва вогнетривких матеріалів. 5. Оформлювати пояснювальні записки відповідно до вимог чинних стандартів.
 • Документ
  Виробництво композиційних матеріалів на основі в’яжучих речовин
  (2023) Шабанова, Галина Миколаївна; Корогодська, Алла Миколаївна; Борисенко, Оксана Миколаївна; Пітак, Ярослав Миколайович
  У навчальному посібнику розглянуто основи технології виготовлення, особливості складів, властивостей та застосування мінеральних в’яжучих матеріалів. Викладено теоретичні основи та практичні варіанти здійснення армування, формування, тепловологої обробки та інших операцій з виготовлення збірного залізобетону. Призначено для студентів спеціальності 161 «Хiмiчнi технологiї та iнженерiя».
 • Документ
  Визначення перспективних напрямків вдосконалення матеріалів для індивідуального бронезахисту
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Рябінін, Святослав Олександрович; Захаров, Артем Вячеславович; Майзеліс, Антоніна Олександрівна; Притиченко, Ганна Вікторівна
  Проведено аналіз світового досвіду у напрямку сучасних розробок високоміцних алюмосилікатних склокристалічних матеріалів, зокрема, при створенні полегшеної броні. Визначені тенденції та сучасний стан ринку склокераміки з 2019 до 2023 роки та встановлено збільшення попиту на склокристалічні матеріали технічного призначення. Визначено, що спрямованість світового ринку склокераміки до фрагментації дозволить вітчизняним виробникам зменшити імпортозалежність та підвищити конкурентоспроможнісь вітчизняних склокерамічних матеріалів на світовому ринку. Встановлено перспективність використання високоміцних люмосилікатних склокристалічних матеріалів як основи при одержані елементів бронезахисту. Обрано критерії синтезу високоміцних бронеситалів. Обґрунтовано вибір оксидних систем для одержання захисних склокристалічних матеріалів, синтезовано модельні стекла та визначено технологічні параметри одержання ударостійких ситалів, які включають варку, формування, відпал та термічну обробку. Синтезовано модельні стекла та досліджено їх структуру в умовах термічної обробки у взаємозв’язку з фізико-хімічними властивостями матеріалів на їх основі. Встановлено, що розроблені склокристалічні матеріали на основі дисилікату літію характеризуються високими експлуатаційними властивостями і можуть бути використані при створенні сучасної броні. Встановлено, що розроблені високоміцні сподуменові склокристалічні матеріали в умовах низькотемпературної двостадійної термічної обробки характеризуються високими експлуатаційними властивостями та можуть бути використані як основа при розробці композиційного елементу індивідуального бронезахисту. Порівняльна оцінка експлуатаційних властивостей та техніко-економічних показників відомих керамічних та склокерамічних матеріалів для бронезахисту дозволила встановити конкурентоспроможність розроблених вітчизняних сподуменвмісних матеріалів як елементів індивідуального захисту.
 • Документ
  Енергозберігаюча екологічно чиста технологія кремнеземних будівельних матеріалів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Нагорний, Андрій Олегович
  У промисловості будівельних матеріалів найбільш широко використовуються керамічна і силікатна цегла. Високе енергоспоживання та деякі екологічні проблеми роблять їх виробництво все дорожчим. Зростаючий ринок будівельних робіт і постійне розширення об’єктів нерухомості збільшує попит на дешеві та нові матеріали з бажаними характеристиками. В результаті багаторічних інтенсивних наукових досліджень з’явилася практична можливість запропонувати альтернативну і унікальну технологію виробництва продуктів на основі піску і води (цегла, стінова, підлогова і покрівельна плитка, сантехнічні матеріали, теплоізоляційні та кислототривкі матеріали, декоративні вироби тощо) – усі вони бажаного розміру, форми та кольору. Досвід розвитку технології конструкційних матеріалів свідчить про те, що у порівнянні з традиційними, у матеріалів з ультрадисперсною структурою у декілька разів збільшується мікротвердість, а питома поверхня на порядок, що сприяє зниженню температури спікання порошків. Запропонована технологія виробництва матеріалів будівельного призначення відкриває один з перспективних напрямків у розвитку нанотехнологій – створення надтвердих і надміцних матеріалів для будівельної індустрії. Цей вид виробництва дуже вигідний для країн, де повсюдно розташовані поклади піску, який видобувається за дуже низькими цінами. Порівняно зі звичайними будівельними матеріалами вироби з піску та води (гідросуспензій кремнезему) на механохімічному в’яжучому продовжуватимуть набирати популярність завдяки таким перевагам: низьке енергоспоживання та низька ціна на вироби; екологічна безпека процесу виробництва і готової продукції; хороші механічні та конструктивні властивості; вологостійкість і морозостійкість; відсутність необхідності випалу виробів; відсутність усадки виробів після сушіння; простота у виготовленні різноманітних виробів; доступність і гнучкість дизайну; відсутність відходів виробництва.
 • Документ
  Захисні покриття для технологічного забезпечення механічних характеристик легованих сталей при термохімічному навантаженні
  (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2016) Брагіна, Людмила Лазарівна; Литвиненко, Олександр Віталійович; Ткачук, Микола Анатолійович; Грабовський, Андрій Володимирович; Веретельник, Олег Вікторович
 • Документ
  Применение стекломатериалов в цветной металлургии
  (Національний університет цивільного захисту України, 2014) Соболь, Юлия Олеговна
 • Документ
  Дослідження фазових перетворень захисних кордієритових склокристалічних матеріалів при термічній обробці
  (ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016) Здорик, Анастасія Романівна; Саввова, Оксана Вікторівна
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Механічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів"
  (2023) Нагорний, Андрій Олегович
  Розглянуто методологічні засади конструктивних розрахунків основного подрібнювального обладнання технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Наведено характеристики щокових та валкових дробарок, приклади виконання розрахунків та варіанти для виконання розрахункового завдання з курсу «Механічне обладнання підприємств», що викладається в рамках профілізації «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, а також технологів та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
 • Документ
  Інструментальні методи аналізу сировини і матеріалів в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
  (2023) Нагорний, Андрій Олегович
  Розглянуто теоретичні та методологічні засади інструментальних методів аналізу сировини і матеріалів, що застосовуються в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Наведено приклади розв’язання задач та контрольні задачі для самостійної роботи зі спеціальних дисциплін, що викладаються в рамках профілізації «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, а також технологів та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
 • Документ
  Дослідження можливості варіювання властивостей сегнетокераміки на основі титанатів
  (Видавнитво від А до Я, 2021) Христич, Олена Валеріївна; Шабанова, Галина Миколаївна; Корогодська, Алла Миколаївна; Логвінков, Сергій Михайлович; Давискуб, Дмитро
 • Документ
  Технологічні параметри розробки матеріалів на основі літійалюмосилікатної склокераміки за шлікерною технологією
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019) Рябінін, Святослав Олександрович; Саввова, Оксана Вікторівна
 • Документ
  Термодинамічний аналіз субсолідусної будови системи CoO-BaO-MoO3
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019) Шабанова, Галина Миколаївна; Логвінков, Сергій Михайлович; Гамова, Ольга Олександрівна
 • Документ
  Оптимізація складу важкого бетону
  (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019) Шурчилова, Д. С.; Христич, Олена Валеріївна; Шабанова, Галина Миколаївна; Корогодська, Алла Миколаївна
 • Документ
  Визначення рН біорецептивних доломітових композитів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Корекян, Павло Юрійович; Калайда, А. О.; Пятибрат, А. О.; Тараненкова, Вікторія Віталіївна
 • Документ
  Ресурсозберігаюча технологія виробництва вогнетривкого барійалюмінатного цементу
  (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2019) Гамова, Ольга Олександрівна; Шабанова, Галина Миколаївна; Логвінков, Сергій Михайлович
 • Документ
  Жаростійкі склокерамічні покриття для захисту деталей авіаційних двигунів
  (ФОП Середняк Т. К., 2018) Літвінов, О. С.; Воронов, Геннадій Костянтинович; Брагіна, Людмила Лазарівна; Іскрич, А. Ю.