Кафедра "Комп'ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/kmit

Від 2020 року кафедра має назву "Комп'ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском", попередня назва – "Обробка металів тиском".

Кафедра "Обробка металів тиском" як самостійний підрозділ заснована в 1929 році. Першим завідувачем її був Ілля Йосипович Фельдман. Підготовка інженерів з ковальського виробництва розпочалася на механічному відділенні ще від 1885 року.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 4 кандидата технічних наук; 2 співробітника мають звання професора, 4 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 106
 • Документ
  Моделювання процесу видавлювання заготовок для плунжерів насосів методом скінчених елементів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Тарасов, М. М.; Лактіонов, Є. В.; Левченко, Володимир Миколайович
 • Документ
  Исследование возможностей интенсификации процессов вытяжки с применением дополнительного силового воздействия на фланец заготовки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Пепеляев, В. А.; Левченко, Владимир Николаевич
 • Документ
  Некоторые особенности калибровок для несимметричных гнутых профилей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Джорубов, Т. А.; Плеснецов, Юрий Александрович
 • Документ
  Обґрунтування конструкційного вибору силової установки електротрактора
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Даниленко, Віталій Дмитрович; Ткачов, В'ячеслав Юрійович; Кожушко, Андрій Павлович; Кожушко, Олексій Михайлович
  Технічно обґрунтовано вибір електричного двигуна та конструкційної схеми силової установки при побудові електротрактору малого тягового класу. Використано методику, яка дозволила проаналізувати існуючі електричні двигуни, що використовуються в електричних приводах суміжних галузей промисловості, а також виконано технічне обґрунтування схемного рішення силової установки електричного трактора. Результатом є обґрунтований вибір синхронного двигуна з постійними магнітами, синхронного реактивного двигуна та асинхронного двигуна, як тих що доцільно впроваджувати в електротрактор. Практична значимість роботи полягає у технічному обґрунтуванні вибору схемного рішення для формування електричної силової установки для малопотужних тракторів.
 • Документ
  Протягування половинчастих чавунів та її вплив на походженням графітних включень
  (Національна металургійна академія України, 2020) Іванов, М. С.; Ашкелянець, Антон Володимирович
 • Документ
  Дослідження особливостей поведінки двошарових чавунних заготівок в процесі кування
  (Донбаська державна машинобудівна академія, 2019) Миронова, Тетяна Михайлівна; Ашкелянець, Антон Володимирович; Петруша, Анастасія Андріївна; Бояркін, В. В.; Моргун, І. В.
 • Документ
  Влияния параметров исходных заготовок для производства железнодорожных колёс на процесс горячей пластической деформации
  (ТОВ "Укрметалургінформ "НТА", 2016) Бабаченко, А. И.; Дёмина, Е. Г.; Кныш, А. В.; Головко, А. Н.; Ашкелянец, Антон Владимирович
  Впервые показано влияние геометрических параметров исходной заготовки на распределение степени накопленной деформации и положение осевой некачественной зоны их макроструктуры в колёсных заготовках после горячей пластической деформации. Установлено, что при факторе формы колёсных заготовок (H / D), равном 0,73, 0,84 и 1,11, степень накопленной деформации в ободе колёс изменяется незначительно и составляет порядка 85 %.
 • Документ
  The influence of initial blank parameters on railway wheels manufacture with hot plastic deformation process
  (ТОВ "Укрметалургінформ "НТА", 2017) Babachenko, O. I.; Domina, K. G.; Kononenko, G. A.; Khulin, A. N.; Golovko, O. N.; Ashkelianets, А. V.
  The current article aims at simulation of hot plastic deformation process with the objective to determine the influence of initial blank H / D ratio on the cumulative deformation distribution within the wheel blank and position of its axial zone with its macrostructure improper quality. The methods of mathematical simulation have been applied for metal yield at the main stages of wheel blank hot plastic deformation (upset forging, spread and die forging) and simulation is carried out with program “Forge 3”. The research results are in the assessment performed for the deformed metal within the wheel volume and the research has been made with computer simulation of the hot plastic deformation for the wheel blanks with Ø 360 – 520 mm and shape form of H/D = 0.5– 1.6. The research has determined that the optimal initial blank for production of Ø 957-mm-railway wheels is the wheel blank of Ø 450 mm (H / D = 0.84) and its application enables fine workability of the wheel rim (the value of the cumulative degree of deformation is 85%) and that of the wheel disk is 92 %, this practice also excludes occasional defects of macrostructure to be present in the wheel. The scientific novelty of the current paper is in featuring the influence of initial blank geometry on the distribution of cumulative deformation and position of axial low-quality zone of the macrostructure in wheel blanks after hot plastic deformation. It has been found that on condition when wheel blank shape (H / D) is 0.73, 0.84 or 1.11, cumulative degree of deformation in wheel rim change insignificantly and is of 85 %. The practical value of the paper we see in determining the best possible or optimal initial blank for production of railway wheels with Ø 957 mm in diameter (a blank of Ø 450 mm and its H / D = 0.84), application of which provides good industrial results stated above.
 • Документ
  Исследование искривления поковки из титанового сплава ВТ-6 в процессе кузнечной вытяжки
  (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"», 2016) Чухлеб, Виталий Леонидович; Клемешов, Евгений Сергеевич; Гринкевич, Владимир Александрович; Дыя, Хенрик; Ашкелянец, Антон Владимирович
  В работе рассмотрено формоизменение титанового сплава ВТ-6 путем математического моделирования при кузнечной вытяжке по разным схемам ковки в комбинированных бойках. Основной целью исследования ставилась задача оптимизация получения прямолинейности поковки при реализации протяжки по разным схемам для возможности автоматизации режимов деформирования и снижения необходимости последующей правки. Результатом работы является получение данных об искривлении поковки относительно оси зоны деформации в межбойковом пространстве и анализ причин его вызывающих.
 • Документ
  Розрахунок енергосилових параметрів в процесах обробки металів тиском
  (Національна металургійна академія України, 2015) Коноводов, Дмитро Володимирович; Дехтярьов, Володимир Сергійович; Ашкелянець, Антон Володимирович; Кузьміна, Ольга Михайлівна; Ханін, Марко Ісаакович
 • Документ
  Електронно-мікроскопічне дослідження "In situ" фазового перетворення в аморфних плівках Yb2O2S
  (Scientific Publishing Center "InterConf", 2023) Багмут, Олександр Григорович; Багмут, Іван Олександрович
  Метою даної роботи є дослідження структури та кінетики кристалізації аморфних плівок Yb2O2S. Просвічувальна електронна мікроскопія з відео реєстрацією структурної еволюції “in situ” дає можливість це зробити, оскільки по кадровий аналіз відео дозволяє вимірювати в реальному часі зміни кількості та розміру кристалів, що ростуть в аморфній плівці
 • Документ
  Аналіз параметрів приводу здвоєного зчеплення зі зменшеними енерговитратами на керування
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Сергієнко, Микола Єгорович; Калінін, Павло Миколайович; Гасанов, Магомедємін Ісамагомедович; Павлова, Наталія Миколаївна; Свідло, Віталій Сергійович; Окунь, Антон Олександрович
  Світова тенденція покращення трансмісій транспортних та тягових засобів пов’язана з використанням роботизованих преселективних коробок переключення передач, важливим вузлом якої є фрикційне зчеплення. Проведений огляд існуючих конструкцій та аналіз концепцій розвитку зчеплень дозволяє визначитись з напрямками їх вдосконалення, зокрема, вдосконаленням сухих здвоєних зчеплень, що є предметом дослідження у даній роботі. Істотним недоліком існуючих конструкцій здвоєних зчеплень є використання додаткових спеціальних (переважно гідравлічних або комбінованих) систем для включення-виключення в роботу фрикційних пар, що збільшує вартість конструкції, витрати енергії на керування та ускладнює конструкцію, обслуговування та ремонт. Запропонована конструкція приводу керування оригінального сухого здвоєного зчеплення передбачає використання важільного механізму із застосуванням поворотних упорів, які виконані у вигляді пересувних кареток з роликами, що забезпечує перемикання зчеплень за короткий час та практично без розриву потоку потужності і, відповідно, покращує динаміку розгону транспортних засобів, спрощує конструкцію зчеплення та зменшує енерговитрати на його керування як в процесі початку руху машини, так і при переключенні передач. Розроблено математичну модель запропонованого приводу зчеплення, на основі якої змодельоване роботу механізму керування і проаналізовано вплив його окремих конструктивних параметрів на якісні показники роботи приводу зчеплення, зокрема, на кінематичні характеристики приводу, діапазони кінематичних та силових передаточних чисел приводу, силову взаємодію ланок механізму, потужність виконуючого пристрою при включенні кожного зчеплення. Встановлено, що на перемикання зчеплень потрібні менші енерговитрати, що переміщення елементів механізму неоднакове, а сила стиснення фрикційних пар при включенні першого і другого зчеплень відрізняються. З результатами моделювання підтверджено, що запропонована оригінальна важільна конструкція механізму керування зчепленнями є ефективною. Отримані результати дозволяють обґрунтовано визначати параметри зчеплення, проте вибір оптимально-раціональних параметрів механізму його керування потребує проведення подальших досліджень, для проведення яких розроблено відповідні методика, алгоритм пошуку та їх програмна реалізація.
 • Документ
  Розробка технологічної концепції проектування процесів кування з урахуванням впливу режиму деформування на якість поковок
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Чухліб, Віталій Леонідович; Ашкелянець, Антон Володимирович; Губський, Сергій Олександрович; Петров, Олександр Васильович; Дуванський, Олександр Миколайович; Палієнко, Володимир Олексійович; Окунь, Антон Олександрович
  Окреслені основні напрями досліджень, які полягають у застосуванні і створенні нових підходів щодо розробки і вдосконалення технологічних процесів кування з отриманням поковок прогнозованої якості, що засновані на визначенні нерівномірності деформації та поздовжньої кривизни при зміні напряму деформування при виконанні операцій осаджування та протягування. Розроблений метод прогнозування об'ємної нерівномірності деформації в процесах гарячого деформування на основі теоретичного визначення зони максимальної нерівномірності деформації в перерізі поковки та пов'язаної з нею поздовжньої кривизни. Раніше вказаний підхід щодо прогнозування об'ємної нерівномірності деформації металу при куванні був невідомий. Це дає можливість оцінювати і визначати раціональні режими деформації при куванні для одержання необхідних властивостей виробів. З використанням розробленого методу можливо проведення дослідження нових схем кування валів та дисків і встановлені поля розподілу нерівномірності деформації в об'ємі заготовок, які дозволяють встановити раціональні режими кування і забезпечать підвищення рівномірності розподілу механічних властивостей виробів та зниження викривлення поковки. При застосуванні запропонованого методу розроблені нові технологічні процеси виготовлення поковок.
 • Документ
  Анализ возможностей повышения качества гнутых профилей
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Плеснецов, Юрий Александрович; Бирюкова, Ю. Н.
 • Документ
  Прогнозирование разрушения заготовки в процессе высадки
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Плеснецов, Юрий Александрович; Васько, В. А.
 • Документ
  Прогнозирование возникновения дефектов в процессе производства гнутых профилей
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Плеснецов, Юрий Александрович; Горбатенков, А. С.
 • Документ
  Экспериментальные исследования мест изгиба металла гнутых профилей с отбортовками
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Мех, Сергей Александрович; Плеснецов, Юрий Александрович
 • Документ
  Спосіб виробництва суцільних профілів з Al-Mg-Sc сплавів
  (ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2020) Фролов, Ярослав Вікторович; Андреєв, Віталій Валерійович; Ашкелянець, Антон Володимирович; Коноводов, Дмитро Володимирович; Самсоненко, Андрій Анатолійович
  Винахід належить до галузі обробки металів тиском і може бути використаний в металургійній, металообробній промисловості, на заводах вторинних кольорових металів та ін. Спосіб виробництва суцільних профілів із Al-Mg-Sc сплавів включає розливку заготовок зі сплаву та подальшу їх обробку тиском. Як вид обробки тиском використовують пряме гаряче пресування, причому перед пресуванням виконують операції гарячого осадження в інтервалі величин уковування 1,25…1,66 і гарячого протягання в інтервалі величин уковування 1,1…1,25. Ліквідація структурної неоднорідності в заготовках під гаряче пресування виконується за рахунок проведення попередньої обробки тиском, замість високотемпературної довготривалої гомогенізаційної обробки та загартування. Використання операцій осадження та протягання перед пресуванням забезпечує зменшення розміру зерна матеріалу, що деформується, та гомогенізацію структури металу у поперечному перерізу заготовки. Вирівнювання структури здійснюється за рахунок того, що при послідовному виконанні операцій осадження та протягання відбувається інтенсивне накопичення знакозмінної деформації в об'ємі заготовки.
 • Документ
  Технологія процесів листового штампування
  (2021) Чухліб, Віталій Леонідович; Юрченко, Олександр Анатолійович; Ашкелянець, Антон Володимирович
  Навчально-методичний посібник містить рекомендації, що стосуються розробки і розрахунків основних технологічних процесів холодного листового штампування: аналіз технологічності деталі, визначення форми і розмірів заго-товки, розрахунки технологічних переходів штампування, визначення технологічних сил, вибір обладнання. Посібник містить задачі, а також велику кіль-кість довідкових матеріалів, необхідних для їх розвʼязання. Призначено для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка".
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском"
  (2021) Окунь, Антон Олександрович; Губський, Сергій Олександрович; Чухліб, Віталій Леонідович; Ашкелянець, Антон Володимирович; Юрченко, Олександр Анатолійович
  Методичні вказівки призначені для студентів освітньої програми "Прикладна механіка" і допоможуть їм оволодіти знаннями і навичками з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском". У роботі надані алгоритми побудови твердотільних моделей в системі автоматизованого проектування, що допоможуть студентам при виконанні лабораторних та практичних робіт з курсу "Основи моделювання процесів в обробці тиском". Широке впровадження систем автоматизованого проектування (САПР) або CAD-систем (computer aided design) у всі сфери промислової розробки продукції є довершеним фактом. За останні десятиліття системи автоматизованого проектування пройшли шлях від простих систем двовимірної побудови і розробки креслення до програмних продуктів, які містять підтримку повного циклу розробки виробу. На сьогодні для підвищення якості розробок обов’язковою умовою є використання об’ємних тривимірних 3D моделей як основного елемента проектування. Тривимірна модель містить повний опис фізичних властивостей об’єкта (об’єм, момент інерції, характеристики матеріалів), що дає можливість розробнику максимально наблизити комп’ютерну модель до реального виробу. Система автоматизованого проектування SolidWorks є інтегрованим середовищем тривимірного параметричного моделювання, яка використовує традиційний інтерфейс операційних систем сімейства Microsoft Windows. SolidWorks містить повний цикл моделювання: від представлення тривимірних моделей деталей і складань, оформлення двовимірних креслень до розрахунку механічних, теплових, електромагнітних та інших характеристик методами комп’ютерного моделювання і створення фотореалістичних зображень об’єктів. Викладений матеріал не є повним описом об’єктів проектування SolidWorks, містить методики ефективного використання інструментів на основі прикладів і завдань. Метою методичних вказівок є надання студентам інформації щодо побудови об’ємних твердотільних моделей в системі автоматизованого проектування. Оскільки програма SolidWorks 2019 англомовна, назви команд на рисунках та в тексті наведено на англійській мові.