Кафедра "Загальна економічна теорія"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/oet

Сучасна назва – кафедра "Загальна економічна теорія", первісна назва – кафедра "Політична економія".

Кафедра "Політична економія" була створена у 1950 році. У її джерел стояв видатний економіст академік Олексій Матвійович Румянцев.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор та 9 кандидатів економічних наук; 1 співробітник має звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 539
 • Документ
  Аналіз сучасного етапу розвитку малого бізнесу в Україні
  (ФОП Томенко Ю. І., 2019) Яцина, Вікторія Валентинівна; Кочетова, Тетяна Іванівна
 • Документ
  Управління фінансовим забезпеченням підприємства у сучасних умовах
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Волоснікова, Наталія Миколаївна; Решетняк, Наталя Борисівна; Абрамов, Федір Володимирович
  У статті розглянуто поняття фінансового забезпечення як сукупність необхідних ресурсів та джерел їх формування для ефективного функціонування підприємства. Зазначено, що значні труднощі при формуванні та прийнятті поточного плану виробництва продукції виникають при обмежених ресурсах. Визначено сутність структури фінансового забезпечення, охарактеризовано основні принципи, на якихґрунтується механізм фінансового забезпечення та важливість фінансового забезпечення як на операційному, так і на стратегічному рівні управління підприємством. Проведено аналіз та розглянуто напрями вдосконалення ресурсного забезпечення на підприємстві. До ресурсних обмежень промислового підприємства при формуванні плану належать обмеження щодо забезпечення матеріальними, трудовими, фінансовими і інформаційними ресурсами. Запропонован принцип розрахуноку потреби в зазначених видах ресурсів з використанням економіко-математичної моделі кумулятивної технології виробництва продукції промислового підприємства. Обґрунтовано, що синергетичний ефект системи корпоративного убезпечення залежить від таких факторів, як ресурсне забезпечення підприємства, узгодженість напрямку руху векторів підсистем економічної, технологічної, інформаційної, юридичної, фінансової, кадрової, трансакційної, логістичної та ресурсної безпеки з цілями загальної стратегії корпоративного убезпечення, особливостей побудови динамічної системи корпоративного убезпечення; впливових змін у мікро- та макроекономічному середовищі, надійності загальної системи корпоративного убезпечення, стійкості і ефективності системи управління системою корпоративного убезпечення; характеристики системи корпоративного убезпечення. Зроблено висновок, що основою синергетичного ефекту системи корпоративного убезпечення є оптимальне поєднання окремих елементів системи, ефективність їх взаємодії та якість. Запропоновано модель організаційно-економічної взаємодії процесів використання структурних складників фінансового забезпечення діяльності підприємств та представлено алгоритм формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства в сучасних умовах.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна теорія (імпортні тариф та квота)"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Абрамов, Федір Володимирович
  Дані методичні вказівки містять 53 варіанти індивідуальних графічних та розрахункових завдань з теми «Імпортні тариф та квота». Кожен варіант містить 3 окремих завдання. Запропоновані завдання можуть бути використані для самостійної роботи студентів або поточного чи підсумкового контролю. Всі завдання кожного варіанта є незалежними та, на розсуд викладача, можуть бути використані у будь-якій комбінації, що якнайкраще відповідає плану лекцій. Також окремі завдання можуть бути використані викладачами під час складання розрахункових та графічно-розрахункових завдань. Крім індивідуальних графічних та розрахункових завдань, методичні вказівки містять зразки розв’язання завдань. Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Економічна теорія». Дані методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Економічна теорія (імпортні тариф та квота)"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Абрамов, Федір Володимирович
  Дані методичні вказівки містять 53 варіанти індивідуальних графічних та розрахункових завдань з теми «Імпортні тариф та квота». Кожен варіант містить 3 окремих завдання. Запропоновані завдання можуть бути використані для роботи студентів на практичних заняттях або поточного чи підсумкового контролю. Всі завдання кожного варіанта є незалежними та, на розсуд викладача, можуть бути використані у будь-якій комбінації, що якнайкраще відповідає плану лекцій. Також окремі завдання можуть бути використані викладачами під час складання розрахункових та графічно-розрахункових завдань. Крім індивідуальних графічних та розрахункових завдань, методичні вказівки містять зразки розв’язання завдань. Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Економічна теорія». Дані методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 • Документ
  Стратегування фінансової системи корпоративного убезпечення промислового підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Волоснікова, Наталія Миколаївна; Решетняк, Наталя Борисівна; Абрамов, Федір Володимирович
  Метою статті є визначення загальних напрямків стратегування фінансової системи корпоративного убезпечення промислового підприємства. Запропоновано схему формування фінансової стратегії корпоративного убезпечення на підприємстві. Зауважено, що для забезпечення результативності фінансової стратегії системи корпоративного убезпечення підприємства необхідно деталізувати і конкретизувати її функції, ці функції пропонується поділити на дві складові: процеси формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Виділено узагальнену схему функцій суб'єктів управління фінансовими ресурсами підприємства. Визначено функції управління фінансовими ресурсами, на основі яких зроблено висновок, що фінансова стратегія системи корпоративного убезпечення на підприємствах забезпечує формування та ефективне використання фінансових ресурсів підприємства, відповідність фінансових дій економічному стану та ресурсним забезпеченням підприємства та правильний вибір цілей фінансових дій та їх маневрування спрямоване для досягнення вирішальної переваги. Відзначено, що цілі стратегії корпоративного убезпечення промислового підприємства мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку, а завданням фінансової стратегії системи корпоративного убезпечення підприємства є: визначення способів проведення успішної фінансової діяльності на підприємствах; визначення перспективних фінансових трансакцій, фінансове забезпечення операційної діяльності на підприємствах, розробка та здійснення заходів, щодо забезпечення фінансової стійкості підприємства, розробка способів виходу із кризового стану, за умови його виникнення та методів управління підприємством. Зауважено, що розгляд та обґрунтування реалізації стратегії формування загальної корпоративної безпеки здійснюється через призму прийняття рішень. Проаналізовано схему формування стратегії загального корпоративного убезпечення. Зазначено, що економічний ефект відіграє важливу роль в економічному розвитку системи корпоративного убезпечення. Зроблено висновок що, дослідження особливостей проявів синергетичних ефектів системи корпоративного убезпечення спонукає до аналізу факторів, які перешкоджають ефективному функціонуванню механізму управління системою корпоративного убезпечення.
 • Документ
  Оцінка обсягу державного сектору в Україні
  (2022) Митрофанова, Анастасія Сергіївна
 • Документ
  Measuring the international business sector and its two-decade dynamics in OECD countries
  (2022) Arkhiiereiev, S. I.; Mytrofanova, A. S.
  The aim of this study is to assess the contribution of the international business sector (IBS) to the development of the national economy. A new index has been developed, which is expressed as a primary income share and makes it possible to analyze IBS structure both by the primary income from abroad (received) share and by the value added export share. This study analyzes the long-term development trends of IBS and its structural shifts for OECD and top non-OECD countries. Our new index has increased markedly in OECD countries, where IBS generated a third of primary income in the middle of the second decade of the analyzed period. In contrast, in top non-OECD member countries, this index grew slowly, while IBS generated about one-fifth of primary income. To analyze qualitative shifts in IBS growth in terms of cluster analysis OECD countries have been grouped according to the prevailing IBS models. The results showed that OECD countries changed their basic IBS model moving from the Partial model to the Dual one. It is the change in this basic model that accounts for the long-term trend of increasing gap in the development level of IBS in OECD and top non-OECD countries.
 • Документ
  Вплив ринкової трансформації економіки на еволюцію відносин державної власності в Україні
  (Видавничий дім "Інжек", 2021) Митрофанова, Анастасія Сергіївна
  Сьогодні роль державної власності в економічних системах продиктована її вирішальним значенням як реального базису для виконання державою своїх соціально-економічних функцій. Метою роботи є проаналізувати, яким чином соціально-економічні особливості періоду ринкового реформування економіки України у 1990-х рр. визначили шлях еволюції відносин державної власності від минулого до сьогодення. У роботі надано авторське визначення категорії «державна власність» як одного із системоутворюючих елементів економічної системи, який являє собою сукупність відносин щодо володіння, використання та розпорядження засобами та результатами виробництва, які забезпечують ефективне виконання державою своїх суспільних функцій. Наведено теоретико-правове підґрунтя функціонування державної власності в Україні. Проаналізовано характерні риси та проблеми трансформаційного періоду розвитку економіки України; розкрито причини, протиріччя та наслідки трансформаційної кризи; розглянуто хід та особливості реформування відносин державної власності в Україні за таких умов. У статті надано характеристику сучасного етапу розвитку державної власності в Україні; розкрито сучасні тенденції обсягу та структури корпоративних прав держави за видами господарських товариств і за розміром державної частки. Також охарактеризовано сучасні тенденції приватизації в Україні (суперечливий вплив нової законодавчої бази; порушення фіскальної функції приватизації; розгортання малої приватизації перевищує зрушення у великій приватизації) та проблеми розвитку державної власності в економіці України в цілому (серед них: суперечливий характер приватизації; низька ефективність управління державною власністю; труднощі державних підприємств як господарських одиниць; розмивання прав власності; протиріччя у сфері «власності-влади»). Перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері є більш детальний аналіз соціально-економічної ефективності управління державною власністю.
 • Документ
  Мікроекономіка і основи бізнесу
  (ФОП Іванченко І. С., 2023) Абрамов, Федір Володимирович; Архієреєв, Сергій Ігоревич; Губанова, Ніно Нодарівна; Дяченко, Тетяна Анатоліївна; Волоснікова, Наталія Миколаївна; Климова, Світлана Олегівна; Максименко, Яна Анатоліївна; Митрофанова, Анастасія Сергіївна; Решетняк, Наталя Борисівна; Яцина, Вікторія Валентинівна
  Навчальний посібник висвітлює основні теоретичні проблеми функціонування ринкової економіки на мікрорівні в поєднанні з організацією ведення бізнесу та створенням стартапів. Важливою особливістю посібника є поєднання в ньому теоретичного матеріалу та практикуму з кожної теми. Посібник розраховано на студентів бакалаврського рівня освіти спеціальностей 051«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 292 «Міжнародні економічні відносини», а також усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономічного аналізу та організації бізнесу.
 • Документ
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю
  (2023) Климова, Світлана Олегівна
  Виконання курсового проекту з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є однією зі складових частин навчального процесу і являє собою важливий елемент вивчення дисципліни. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», а й застосування їх при вирішенні конкретного завдання моделювання поведінки ринкових суб’єктів в ринковій економіці, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.
 • Документ
  Штучний інтелект – ключовий драйвер цифрової трансформації сучасного світового господарства
  (2021) Решетняк, Наталя Борисівна; Єгорова, Юлія Валеріївна
 • Документ
  Про необхідність зміни стилю життя в інклюзивному суспільстві
  (2020) Назаренко, Олена Василівна; Решетняк, Наталя Борисівна
 • Документ
  Competition Policy as a Strategic Determinant of Economic Development in the Post-pandemic Period: Management and Legal Aspects
  (Universidad de Almería, 2021) Avanesova, Nina; Vovk, Viktoriia; Reshetniak, Natalia; Volosnikova, Nataliia; Yehorova, Yuliia
  The state and tendencies of COVID-19 influence on the economic situation in the world are studied and the socio-economic losses suffered by the world economy during the pandemic are analyzed. The entire world community, starting in mid-December 2019, has come under the enormous influence of the World Coronavirus Epidemic, called COVID-19. The pandemic caused by this virus has already caused thousands of casualties around the world, imposed significant restrictions on the socio-cultural life of the population and radically changed the trends of the global economy. Today, it is difficult to predict what final human casualties and economic losses will be suffered by states in the short, medium and long term. However, it is important to consider individual economic development forecasts and measures selected by the governments of the world's leading countries to overcome the negative effects of the COVID-19 pandemic. This will allow to form a real vision of the possible course of economic processes that will directly affect the level of socio-cultural life of the population.and the real measures taken to stabilize the financial and economic situation at the micro and macro levels.
 • Документ
  Специфічні риси реалізації економічної функції сучасними державами: міждисциплінарний підхід
  (Видавничий дім "Гельветика", 2020) Решетняк, Наталя Борисівна
  У статті відзначено, що функціональний блок діяльності держави передбачає окремий економічний напрям, що безпосередньо охоплює реалізацію двох функцій: економічної та зовнішньоекономічної. З економічним напрямом діяльності держави пов’язана реалізація широкого спектра найрізноманітніших функцій (політична, соціальна, забезпечення законності тощо). Встановлено, що економічний напрям діяльності держави всередині країни передбачає насамперед регулювання сфери економічних відносин для створення умов щодо розвитку виробництва; організації виробництва на підставі визнання і захисту різних форм власності, підприємницької діяльності; прогнозування розвитку економіки. На зовнішньому рівні (за межами держави) економічна функція реалізується шляхом встановлення і підтримки торгово-економічних відносин з іноземними державами; розвитку ділового партнерства і співробітництва в економічній сфері з усіма державами, незалежно від їхнього державного та суспільного ладу, а також рівня розвитку; інтеграції у світову економіку. Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах можна спостерігати тенденцію відходу від такої позиції. Такий відхід детермінований тим, що реалізація зовнішньоекономічної функції стикається з домінуванням політичної складової частини. Зауважено, що гіпертрофована політична функція може суттєвим чином домінувати над економічною функцією. Незважаючи на конституційні та законодавчі запобіжники із цього питання, держави від практики такого домінування не завжди відходять. Адже в Україні до таких запобіжників можна віднести частину 4 статті 13 Конституції України, де зафіксовано, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Або, наприклад, згідно із частиною 1 статті 15 Основного закону України, суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної й ідеологічної багатоманітності. У статті сформульовано пропозиції щодо доповнення концепції національної безпеки в частині, що стосується сфери економіки (економічної безпеки), а саме створення механізму зацікавленості окремих уповноважених органів влади та їх посадових осіб у створенні ефективного механізму реалізації національних інтересів держави у процесі участі в зовнішньоекономічній діяльності, зокрема й укладення окремих угод на міжнародному рівні. Зроблено висновок про те, що економічна функція сучасної держави виступає як єдиний комплекс економічного напряму діяльності держави, що реалізується в межах як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Реалізація економічної функції суттєвим чином пересікається із широким спектром інших функцій, покладених на державу: політичною, екологічною, оборонною, соціальною тощо. Крім того, економічна функція суттєвим чином пов’язана з гарантуванням економічної безпеки як складовою частиною національної безпеки. У зв’язку із цим концепція національної безпеки сучасної держави завжди повинна приділяти суттєву увагу питанням економічної безпеки, забезпечення національних інтересів у цій сфері, недопущення домінування політичної доцільності над справді національними інтересами в економічній сфері.
 • Документ
  Економічний підхід до подолання психічних розладів у людей
  (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2019) Назаренко, Олена Василівна; Решетняк, Наталя Борисівна
 • Документ
  Аналіз наслідків глобалізаційного процесу для економіки країни
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Климова, Світлана Олегівна
  У статті аналізуються позитивні і негативні наслідки глобалізаційного процесу для економіки країни. Розглядаються основні концепції, які оцінюють глобалізаційний процес з точки зору позитивних і негативних ефектів. Доводиться, що міжнародна торгівля все меншою мірою визначається абсолютними та порівняльними перевагами, а більшою мірою – інтересами глобальних корпорацій. Досліджуються питання, пов'язані із суперечливістю процесу глобалізації. Також доводиться, що роль держави в умовах глобалізаційного процесу зменшується, тому що складніше стає проводити валютно-фінансову політику, впливати на валютний курс, оскільки складно розмежувати реальний експортно-імпортний потік товарів та послуг, та потік товарів та послуг, що передаються одним підрозділом ТНК іншому з використанням трансфертних цін. Особлива увага в статті приділяється впливу транснаціональних корпорацій, як основних генераторів глобалізаційного процесу, на економіки приймаючих країн, здатність корпорацій впливати на отримання країною позитивного економічного ефекту, використовуючи переваги “ефекту масштабу”. Розглядаються основні негативні прояви глобалізації, на які звертають увагу антиглобалісти і проти яких ведуть боротьбу. Визначаються головні кроки для досягнення і закріплення позитивних ефектів глобалізації.
 • Документ
  Динаміка демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров'я
  (ФОП Лібуркіна Л. М., 2022) Сержанов, Віталій Вікторовіч; Абрамов, Федір Володимирович
  Метою даної роботи є визначення причин неефективності чинних демонстраційних формальних правил, що регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я, та причин сталості відповідних формальних правил. Показано, що основними причинами негативної динаміки ефективності формальних правил у сфері охорони здоров’я є: тиск з боку окремих зацікавлених груп, маніпулювання суспільними настроями та поширення в даній сфері малоефективних демонстраційних формальних правил. На відміну від демонстраційних формальних правил, що спостерігаються в інших сферах економічного та суспільного життя, демонстраційні формальні правила у сфері охорони здоров’я характеризуються не лише цільовою, але також і значною трансакційною неефективністю. Доведено, що численні демонстраційні формальні правила здатні не лише зменшити ефективність медичної системи та уповільнити темпи інституційних реформ у сфері охорони здоров’я, але й створити умови, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю людини. Показано, що, незважаючи на симетричність витрат, пов’язаних зі зміною демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я, відповідні демонстраційні формальні правила можуть зберігатися протягом тривалого часу. Динаміка неефективних демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я визначається відсутністю запиту з боку суспільства на подальші інституційні реформи у сфері охорони здоров’я. Останнє обумовлено низьким рівнем загальної освіченості населення, що не дозволяє суспільству оцінити цільову та трансакційну неефективність демонстраційних формальних правил, а також незначним рівнем додаткових трансакційних витрат бюрократичних процедур кожного окремого демонстраційного формального правила. Запропоновано заходи щодо попередження поширення малоефективних демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров’я.