Аналіз строкової структури відсоткової ставки на українському ринку державних облігацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У роботі розглянуто особливості формування відсоткових ставок на державні облігацій в залежності від строку до погашення, фактори, що обумовлюють поведінку кривої дохідності, проаналізовано тип кривої та розроблено прогнози щодо її поведінки у короткостроковому періоді
The paper is deals with features of interest rates of a state bonds forming in dependence from term to maturity, factors determining yield curve behavior, the yield curve type is analyzed and prognoses concerning it’s future behavior are made
Опис
Ключові слова
фондовий ринок, крива дохідності, погашення, інвестори, fund market, bonds, curve of profitableness, structure of interest rate
Бібліографічний опис
Кочетова Т. І. Аналіз строкової структури відсоткової ставки на українському ринку державних облігацій / Т. І. Кочетова, О. О. Панчішна, І. В. Шуть // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 103-108.