Ресурсозаощаджуюча технологія фасадної кераміки із застосуванням тонких відходів вуглезбагачення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Досліджена можливість зниження температури випалу фасадної кераміки з високим вмістом відходів флотації вугілля за рахунок регулювання параметрів напівсухого пресування мас. Побудовані компресійні криві ущільнення прес-порошків на основі термічно оброблених відходів вуглезбагачення. Встановлена можливість отримання лицьової цегли за ресурсозаощаджуючою технологією при температурі випалу 970 С. Запропонована технологічна схема отримання лицьової цегли з високим ступенем утилізації відходів флотації вугілля.
The possibility of reducing the firing temperature of facade ceramics with a high content of waste coal flotation by adjusting the parameters of dry-pressed masses was investigated. Compression curves constructed seal press powders based on thermally treated waste coal has been constructed. Technological parameters of manufacturing of ceramic materials have been determined: compaction pressure 110 kg/cm², humidity of press-powder 9 mass %. The possibility of obtaining face brick on the resource-saving technology at a temperature of firing 970 C was set. Materials developed by this technology have high values of performance properties: water absorption of face brick up to 12.5 %, ultimate compressive strength 37 MPa, frost resistance over 75 cycles. A flow scheme for facing bricks with a high degree of waste coal flotation was proposed.
Опис
Ключові слова
високовуглецеві відходи, флотація вугілля, термічна підготовка відходів, напівсухе пресування, high-carbon waste, coal flotation, heat treatment of wastes, parameters of dry pressing, facade ceramics
Бібліографічний опис
Цовма В. В. Ресурсозаощаджуюча технологія фасадної кераміки із застосуванням тонких відходів вуглезбагачення / В. В. Цовма, Л. П. Щукіна, Г. В. Лісачук // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 149-156.