Вплив розміру збитків від порушень прав інтелектуальної власності на процес ціноутворення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті запропонована модель визначення ціни об’єктів інтелектуальної власності залежно від рівня їх правової охорони. Недостатня правова охорона призводить до вироблення контрафактної продукції і завдання збитків правовласникам. Такі моделі рекомендується використовувати при формуванні конкурентних переваг та ціни інтелектуальних товарів, а також при проведенні кон'юнктурних досліджень та процесів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
In the article the model definition for intellectual property, regardless of their legal protection. The lack of legal protection leads to the production of counterfeit goods and damage to owners. Such models are recommended for the formation of competitive advantage and intellectual goods prices, as well as during short-term research and process commercialization of intellectual property. This article was first asked about the fact that the pricing of intellectual property rights should take into account the level of legal protection, the possibility of the technology market of counterfeit products made from exclusive rights violations. This production process leads to imbalance the market in significant losses holders to reduce the competitiveness of original products by counterfeit products. Suggestions recommended for use in the implementation process of technology transfer and commercialization of intellectual property.
Опис
Ключові слова
об’єкти інтелектуальної власності, комерціалізація, конкурентоспроможність, кон'юнктура ринку, конкурентні переваги, intellectual property, commercialization, cost competitiveness, market conditions, competitive advantage
Бібліографічний опис
Гусаковська Т. О. Вплив розміру збитків від порушень прав інтелектуальної власності на процес ціноутворення / Т. О. Гусаковська, Т. О. Кобєлєва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 64 (1106). – С. 52-57.