Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving

Від 2020 року кафедра має назву "Безпека праці та навколишнього середовища", попередня назва – "Охорона праці та навколишнього середовища", первісна назва – кафедра "Охорона праці".

Кафедра "Охорона праці" була створена в 1963 році. Першим її завідувачем був доцент Наумов С. С., який очолював кафедру протягом 1963-1970 років.

За час існування кафедри, крізь її "стіни" пройшло понад 70 тисяч студентів.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють 25 викладачів, серед яких 2 доктора технічних наук, 17 – кандидатів технічних, біологічних та психологічних наук, 1 – доктор філософії, 3 співробітника мають звання професора, 14 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 1051
 • Документ
  Педагогічні особливості підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Цивільна безпека"
  (2023) Євтушенко, Наталія Сергіївна; Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна; Сухенко, Ольга Валеріївна
  Зростання кількості надзвичайних ситуацій, складність їх ліквідації, вимагають удосконалення підготовки бакалаврів-інженерів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Велику значущість у навчанні та підготовці бакалаврів-інженерів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» має педагогічна технологія, як продумана в усіх деталях модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для студента та викладача.
 • Документ
  Застосування новітніх комп'ютерних технологій в охороні праці
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Семенов, Євгеній Олександрович; Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна; Євтушенко, Наталія Сергіївна
  Показане застосування штучного інтелекту при навчання студентів за освітньою програмою 263.01 "Охорона праці".
 • Документ
  Техногенні, природні, екологічні та соціальні причини виробничого травматизму
  (2023) Мезенцева, Ірина Олександрівна; Кузьменко, Олена Олексіївна
  В дослідженні проаналізовані зміни у класифікаторі причин нещасних випадків на виробництві та наведено обґрунтування цих змін. Приведені дані щодо кількості причин нещасних випадків за 2021 та 2022 рік та наданий їх аналіз.
 • Документ
  Основи професійної безпеки та здоров'я
  (ФОП Глібка С. В., 2023) Масікевич, Юрій Григорович; Райко, Валентина Федорівна; Шестопалов, Олексій Валерійович; Масікевич, Андрій Юрійович; Янчик, Олександр Григорович; Семенов, Євгеній Олександрович
  У підручнику викладено теоретичні основи безпеки життєдіяльності, детально проаналізовано правові та організаційні основи безпеки праці та виробничої безпеки. Подано зміни трудового законодавства у зв’язку із введенням воєнного стану; докладно представлено основи індивідуального та популяційного здоров’я людини. Викладено базові поняття гігієни та фізіології праці. Представлено матеріал по формуванню у студентів вмінь і навичок для організації безпечних умов праці на виробництві при використанні електроус- тановок та забезпеченню пожежної безпеки персоналу і захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Підручник призначено для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання.
 • Документ
  Оцінка умов праці формувальника ливарного цеху з метою запобігання травматизму та професійних захворювань
  (2023) Слівна, Дар'я Юріївна; Євтушенко, Наталія Сергіївна
  У процесі трудової діяльності працівники ливарних цехів зіштовхуються з шкідливими і небезпечними виробничими факторами, які несприятливо впливають на їхню безпеку і стан здоров'я, і як наслідок, збільшують ймовірність виникнення професійних захворювань та отримання травм.