Задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом в системі планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянута задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом, яка входить до складу математичного забезпечення системи СПУДВ. Ця задача відноситься до NP- складних, що обумовлює складність пошуку не тільки точних методів розв’язання задачі, але і наближених. Запропоновано ефективний точний ПДС-алгоритм (алгоритм із поліноміальною й експоненційною складовими) розв’язання задачі, заснований на новому підході до розв’язання задач з директивними строками, що полягає в оптимальному використанні резервів часу незапізнених завдань.
Опис
Ключові слова
комбінаторна оптимізація, математичне забезпечення, важкорозв’язувані задачі, ПДС-алгоритм, резерви часу, незапізнені завдання
Бібліографічний опис
Павлов О. А. Задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом в системі планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ) / О. А. Павлов, О. Б. Місюра, О. А. Халус // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – № 18. – С. 162-168.
Зібрання