Моніторинг впливу інноваційної політики на виробничий потенціал машинобудування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В роботі розглянуто основні підходи щодо управління інноваціями промислового підприємства.
Тhe basic approaches to the management of industrial competitiveness.
Опис
Ключові слова
машинобудівні підприємства, інноваційні проекти, інноваційно-інвестиційна політика, системний підхід, метод моделювання, прогнозування, метод експертних оцінок
Бібліографічний опис
Орлов П. А. Моніторинг впливу інноваційної політики на виробничий потенціал машинобудування / П. А. Орлов, В. М. Тимофєєв, О. П. Косенко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 58. – С. 148-152.