Дослідження нелінійного характеру залежності властивостей соусів виготовлених із застуванням борошна злакових

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті за допомогою математичних досліджень встановлено, неврахування нелінійного характеру залежності властивостей соусів, які містять природні речовини комплексної дії призводить до суттєвих помилок при плануванні властивостей таких соусів.
Опис
Ключові слова
емальгування, стабілізаційні системи, полісахариди, емульсії, властивості
Бібліографічний опис
Чоні І. В. Дослідження нелінійного характеру залежності властивостей соусів виготовлених із застуванням борошна злакових / І. В. Чоні // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 15. – С. 119-122.
Зібрання