Дослідження реакції амідування бджолиного воску

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Досліджено характеристики бджолиного воску. Розглянута реакція взаємодії діетаноламіну з бджолиним воском при мольному відношенні реагентів 1:1 в інтервалі температур 473-513 К протягом двох годин. Визначено порядок реакції та основні термодинамічні параметри.
Composition of beeswax was investigated. Reaction of interaction of beeswax with diethanolamine with molar ratio 1:1 under temperature range 473-513 K during two hours was examined. Order of reaction and basic thermodynamic parameters weredetermined. Adsorptive ability of obtained products of reaction was investigated.
Опис
Ключові слова
жирні спирти, поверхнево-активні діетаноламіди, рослинні воски, емульгатори
Бібліографічний опис
Мельник А. П. Дослідження реакції амідування бджолиного воску / А. П. Мельник, О. М. Гетманцев // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 15. – С. 105-108.