Використання мікроекономічного аналізу в удосконаленні показників діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Стаття присвячена проблемі застосування інструменту стратегічного управління Balanced Scorecard до українських підприємств. В умовах невизначеності глобального ринку та жорсткої конкуренції, майбутнє підприємств залежить від мобілізації як матеріальних, так і нематеріальних активів підприємства, що передбачає вдосконалення стратегічного підходу до управління.
The article is devoted to the problem of the instrument of the strategic management’s use, that called the Balanced Scorecard, for Ukrainian enterprises. In conditions of global market’s uncertainty and cruel competition, the future of the enterprises depends on the mobilization of material and non-material enterprise’s assets, what assumes the perfection of the strategic approach to the management.
Опис
Ключові слова
фінансовий потенціал, клієнти, ринки, внутрішні процеси підприємства, стан навчання, стан зростання
Бібліографічний опис
Назаренко О. В. Використання мікроекономічного аналізу в удосконаленні показників діяльності підприємств / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, Ю. Б. Решетняк // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 54. – С. 29-34.