Геологія нафти і газу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Анотація
Тексти представлено у авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст доповідей, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей. Публікації пройшли внутрішнє рецензування.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", конференції студентські, геологія нафти, геологія газу, нафтогазові технології, нафтогазова інженерія, геологія родовищ, розробка родовищ, нафтові родовища, газові родовища
Бібліографічний опис
Геологія нафти і газу : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студ. та аспірантів, 14-15 травня 2019 р. / ред. кол. В. А. Пересадько [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. н.-д. ін-т природних газів. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 72 с.