Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Том 1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ФОП Петров В. В.
Анотація
У збірнику подано тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”. Розглянуті питання за такими напрямами: теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень, оптимізації та управління системами і процесами; комп’ютерні методи і засоби інформаційно-комунікаційних технологій та управління; методи швидкої та достовірної обробки даних в комп’ютерних системах та мережах; інформаційні технології у цивільній безпеці; сучасні інформаційно-вимірювальні системи; інформаційні технології у машинобудуванні.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", системи прийняття рішень, інформаційно-комунікаційні технології, обробка даних, комп'ютерні системи, екологічна безпека, інформаційно-вимірювальні системи, кібербезпека, захист інформації
Бібліографічний опис
Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 10-ї міжнар. наук.-техн. конф., 9-10 квітня 2020 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 1 : секції 1, 2 / Військ. акад. збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2020. – 103 с.