Молодіжний соціологічний форум НТУ "ХПІ"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ФОП БровІн О. В.
Анотація
Матеріали публікуються в авторській редакції за результатами проведення науково-практичної конференції "Молодіжний соціологічний форум НТУ "ХПІ" 12-13 травня 2016 р. до 20-річчя факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ "ХПІ". Укладачі даного видання не завжди поділяють погляди окремих авторів і розглядають дану публікацію як пропозицію для наукової дискусії.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", українське суспільство, євроінтеграція, глобалізація, проблеми молоді, проблеми студентства, система вищої освіти, політична культура, гендерна проблематика
Бібліографічний опис
Молодіжний соціологічний форум НТУ "ХПІ" : матеріали наук.-практ. конф. студентів і аспірантів, 12-13 травня 2016 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : БровІн О. В., 2016. – 150 с.