Планування маркетингового аудиту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Планування маркетингового аудиту – один з найважливіших етапів його проведення. Якщо аудитор вірно складе аудиторський план і програму аудиту, то у нього не буде проблем щодо самого проведення аудиту на підприємстві. Процедури аудиту також займають вагоме місце в аудиторській перевірці. Адже, щоб ретельно і правильно здійснити маркетинговий аудит необхідно в конкретній ситуації вибрати таку процедуру, щоб вона в повній мірі забезпечила правильність перевірки інформації наданої замовником.
Опис
Ключові слова
підприємство, аудиторська перевірка, план, звіт
Бібліографічний опис
Кучіна С. Е. Планування маркетингового аудиту / С. Е. Кучіна, М. В. Мірошник // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : електрон. вид. : зб. тез доп. 10-ї Міжвуз. наук.-практ. конф., 26 листопада 2020 р. / гол. оргком. О. О. Морозов ; Нац. акад. Нац. гвардії України. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – С. 80-82. – URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10183/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1.pdf, вільний (дата звернення 17.06.2021 р.).