Актуальні проблеми формування педагогічної культури викладача вищої школи

Ескіз недоступний
Дата
2019
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
навчальний процес, вища освіта, професійна діяльність, викладачі, студенти
Бібліографічний опис
Солодовник Т. О. Актуальні проблеми формування педагогічної культури викладача вищої школи / Т. О. Солодовник, Ж. Б. Богдан, Н. В. Середа // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 160-162.