Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss

Від 2014 року кафедра має назву "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна", первісна назва – "Педагогіка та психологія управління соціальними системами".

Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами" – перша та єдина в Україні кафедра серед технічних ЗВО України, яка цілеспрямовано займається проблемами лідерства та управлінської підготовки на різних рівнях освіти, створена 15 лютого 2000 року. Від 2000 року під керівництвом чл.-коресп. НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександра Георгійовича Романовського функціонує наукова школа лідерства "Формування особистості лідера в науці, освіті, бізнесі", від 2015 року – Центр лідерства.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора педагогічних наук, 1 доктор наук з державного управління, 12 кандидатів педагогічних, 11 – психологічних, 2 – технічних, 1 – мистецтвознавства, 1– філософських, 1 – наук з державного управління; 5 співробітників мають звання професора, 21 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 2946
 • Документ
  Педагогічний аспект професійної підготовки фахівців з безпеки трудової діяльності
  (Полтавська академія неперервної освіти імені М. В.Остроградського, 2023) Демідова, Юлія Євгенівна; Мовмига, Наталія Євгенівна
  Розглянуто основні напрями розвитку ключових компетенцій сучасних фахівців з безпеки праці. Особливо важливого значення набуває формування знань у сфері розвитку компетенцій із професійної безпеки. Для вдосконалення професійного розвитку необхідно розширювати межі знань і вмінь орієнтовно на результат навчання з позицій удосконалення професійних компетенцій. Поняття професійної компетентності виражає єдність його теоретичної та практичної готовності у цілісній структурі особистості й характеризує його професіоналізм. Проблема формування професійних компетенцій останніми роками набуває великого значення. Це пов’язано з інтенсифікацією професійної діяльності, необхідністю вирішення професійних завдань в умовах невизначеності, ризику, появою та розвитком нових технологій.
 • Документ
  Взаємозв'язок емоційного інтелекту та лідерських якостей у студентів
  (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2020) Романовський, Олександр Георгійович; Підбуцька, Ніна Вікторівна; Книш, Анастасія Євгенівна; Штученко, Ірина Євгенівна
  У даній статті розглянуто основні підходи у вітчизняній та зарубіжній літературі, пов’язані з проблемою формування лідерських якостей. Наведено результати досліджень лідерських якостей студентів технічних і гуманітарних спеціальностей в період навчання у вищому закладі у взаємозв’язку з емоційним інтелектом. Виявлено особливості лідерських якостей у групах випробовуваних з різним рівнем емоційного інтелекту, а також зв’язок між лідерськими якостями і емоційним інтелектом. Досліджено особливості лідерських якостей у студентів технічних та гуманітарних спеціальностей. Найвищі показники за результатами дослідження демонструє група студентів технічних спеціальностей з високим рівнем емоційного інтелекту, що свідчить про вміння управляти своїми емоціями та поведінкою, вміння вирішувати проблеми. Вони демонструють високий рівень організаційних здібностей, вміння працювати з групою. Їх дії спрямовані на досягнення цілей. Найменші показники за результатами дослідження виявлено у групі студентів гуманітарних спеціальностей з низьким рівнем емоційного інтелекту. Вони не достатньо уявляють, як завоювати авторитет серед людей, при організації справ не враховують думку товаришів. В складних ситуаціях їм складно знайти вихід. Вони не вміють контролювати роботу своїх товаришів, знаходити спільну мову з людьми. Досліджено взаємозв’язки між емоційним інтелектом та лідерськими якостями у студентів технічних та гуманітарних спеціальностей. У групі студентів технічних спеціальностей з високим рівнем емоційного інтелекту встановлено позитивні кореляційні зв’язки між емоційним інтелектом та усіма шкалами лідерських якостей. У групі студентів гуманітарних спеціальностей з низьким рівнем емоційного інтелекту не встановлено кореляційних зв’язків між емоційним інтелектом та лідерськими якостями. В інших групах студентів встановлено певні кореляційні зв’язки між емоційним інтелектом та лідерськими якостями.
 • Документ
  Individual and Social Self-Perception Determinants Among School Going Adolescents
  (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021) Pidbutska, N. V.; Knysh, A. Ye.; Kvasnyk, O. V.; Shapolova, Victoriia
  The aim of the research is to define individual psychological traits of adolescents that influence the formation of their self-perception. An empirical study was conducted on the basis of general education schools, boarding schools for the hearing impaired students and orphanages of the Kharkiv region (Ukraine). The study included 86 children. In accordance with this aim empirical methods were applied: Self-perception profile for adolescents (SPPA), Freiburg Multifactorial Personality Questionnaire (FPI), An Adolescent’s Character Traits Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale. It has been found that self-perception of general education school students is determined by depressiveness, shyness, extroversion, and stuck type of accentuation; in adolescents with hearing impairments – friendliness, reactive aggressiveness, extroversion, emotive and anxiety types of accentuation; in orphans – pedantic and dysthymic types of character accentuation.
 • Документ
  Error-Oriented Motivation of Turkish Students During their Adaptation to a Foreign University
  (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020) Pidbutska, N. V.; Knysh, A. Ye.
  The article deals with the problem of error-oriented motivation of Turkish students during the adaptation process to a foreign university (on an example of a Ukrainian university). Research was conducted on two samples of first year students: 45 Turkish and 61 Ukrainian students. An error-oriented motivation questionnaire and survey were used to identify strategies for student response to mistakes and the main problems of adaptation. It was determined that Turkish students are more likely to use a Learning from mistakes strategy and are more exposed to such adaptation problems as communication problems with the administration, difficulties in adapting to the new social environment, and emotional problems.
 • Документ
  Leadership Detection Across Social Media Hashtags
  (2022) Romanovskyi, O. G.; Pidbutska, N. V.; Knysh, A. Ye.; Vorobieva, Yevheniia
  The paper deals with the problem of identifying leaders on the basis of social media hashtags. The relevance of the research topic is determined by the growing interest of employers in employees with developed leadership qualities and the need for clear and accurate detection of leadership abilities without recourse to in-depth psychodiagnostic testing. In this connection, the analysis of the content of social networks of seekers can be a reliable way to identify potential leaders. With a view to studying the specifics of the use of social media hashtags, a group of 214 students (average age 21.4 ± 1.2) studying in various professional fields (technical, humanities, social sciences) was selected, including 109 women and 105 men. The Transformational Leadership Questionnaire was used to study the level of leadership development. To study the attitude to different types of hashtags, we’ve developed a questionnaire aimed at evaluating different types of hashtags. Descriptive statistics and Ttest methods were used to process the study data. The study has found that leaders prefer mixed hashtags, using verbs and calls to action. Not leaders prefer short hashtags with nouns and expressions of their own feelings. The features of the hashtags used by leaders on social media identified in the study can be used in modern professional selection for a prompt and comprehensive assessment of job seekers.
 • Документ
  Elomia Chatbot: the Effectiveness of Artificial Intelligence in the Fight for Mental Health
  (2021) Romanovskyi, O. G.; Pidbutska, N. V.; Knysh, A. Ye.
  The article is presenting results of controlled study of effectiveness of Elomia chatbot in educing tendency to depression, anxiety and negative emotional effects. Elomia was developed using artificial intelligence technologies. In the process of developing a chatbot following technologies were used: RoBERTa(NER) for identification names and locations; COSMIC for identification of human emotions; DIALOGPT for answers generation; DistilBERT (SQuAD) for pointing the most relevant information in the script; GECToR for spelling check. Elomia is able to identify the main psychological problems of the client and offer him the most suitable support option using first aid techniques and cognitive-behavioral psychotherapy. To check the effectiveness of the chatbot it was conducted a study that included three stages: 1) the formation of experimental and control samples; 2) baseline testing; 3) final testing. The study used psychological research methods: 1) Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) to diagnose a tendency to depression; 2) General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) to diagnose a tendency to generalized anxiety disorder; 3) Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) to diagnose of prevailing (positive / negative) emotional affects. 412 volunteers (202 women, 210 men, ages 19 to 23 years old) who identified their tendency to depression, anxiety and low mood were selected in students social networks groups of Kharkiv region as participants of research. It was found that regular usage of Elomia contributes to a significant reduction in the high tendency to depression (up to 28%), anxiety (up to 31%), and negative affects (up to 15%).
 • Документ
  Motivation Behind the Preference of Distance Education of Higher Education Students
  (Foundation Pro Scientia Publica, Poland, 2022) Pidbutska, N. V.; Knysh, A. Ye.; Chebakova, Yu. G.; Shtuchenko, I. Ye.; Babchuk, Olena
  It was determined that 38% of students are positive about distance education and see great opportunities for its implementation. But only 22.75% of students consider distance learning to be the best option for educational process organisation, and 21.8% are in favour of an exclusive face-to-face format. The most popular form among students is a mixed form of education (55.45%). Students with a positive attitude to distance education are characterised by the highest scores on intrinsic motivation, self-efficacy and career motivation.
 • Документ
  Connection between personal perfectionism and efficiency of students’ learning activities
  (Foundation Pro Scientia Publica, Poland, 2020) Romanovskyi, O. G.; Pidbutska, N. V.; Shtuchenko, I. Ye.; Knysh, A. Ye.
  The level of learning efficiency of students depends on the pace of learning, the quality of learning, the ability to generalize and synthesize new information. Positive statistically significant correlations were found between perfectionism and student learning efficiency.
 • Документ
  Цінність власного життя у студентів: структура, чинники, особливості переживання
  (Видавництво "Діса Плюс", 2022) Кузнєцов, Марат Амірович; Діаб, Набіл; Підбуцька, Ніна Вікторівна
  Представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми почуття цінності власного життя у студентів та залежність його переживання від низки темпоральних, когнітивних, емоційних, мотиваційних, екзистенційно-смислових та поведінкових чинників. Переживання студентами почуття цінності власного життя визначено як прояв (і в той же час – важлива умова) тенденції подолання труднощів, обумовлених особливостями навчально-професійної діяльності в сучасному закладі вищої освіти. Доведено, що почуття цінності власного життя має структуру, вікову динаміку, характеризується статевими особливостями, залежить від певних особистісних і ситуаційних чинників. Для викладачів психології і педагогіки закладів вищої освіти, аспірантів, студентів.
 • Документ
  Соціально-психологічні чинники культурної адаптації студентів-іноземців
  (Видавничий дім "Гельветика", 2022) Левус, Надія; Підбуцька, Ніна Вікторівна; Бугрій-Шрамко, Наталя
  У статті подано результати дослідження соціально-психологічних чинників адаптації студентів-іноземців до нового культурного середовища. З цією метою обстежено 68 осіб із 23-х країн. Застосовано наступні методи математичної статистики: регресійний, кластерний, порівняльний, кореляційний аналіз. З’ясовано, що чим вища мотивація до навчання та опанування професії, тим швидше проходить процес адаптації до нового середовища. У такому разі, студент прикладає максимум зусиль для вивчення мови, щоб мати можливість вільно комунікувати і вирішувати поточні навчальні труднощі. Вагомими чинниками, які впливають на рівень адаптації іноземних студентів, є оволодіння мовою та збільшення контактів і дружніх стосунків із представниками місцевого населення. Ці чинники виявились найбільшою рушійною силою до входження у нове культурне середовище. Високий рівень мовної адаптації та інтерактивності зменшує відчуженість, підвищує лояльність до нової культури. Як показує порівняльний аналіз, у групі із низьким рівнем адаптації набагато менше друзів, ніж у респондентів із середнім рівнем адаптації. Також можемо говорити про певні відмінності у сприйманні інших, адже студенти із середнім рівнем адаптації краще налаштовані і відкритіші до оточуючих. Емоційний комфорт є надзвичайно вагомим чинником у адаптивності до соціокультурного середовища. Перевага позитивних емоцій та відчуття благополуччя життя вагомо збільшують здатність до адаптації. Негативними чинниками культурної адаптації виявилися відчуженість, ностальгія, емоційний дискомфорт та депресивність. Вони обернено пов’язані із бажанням набуття знань, прагненням налагоджувати контакти та відсутністю мовного бар’єру.У студентів з низьким рівнем культурної адаптації відчуженість корелює із відомістю. Їм притаманне хвилювання щодо неспроможності задовільнити свої потреби, занепокоєння та відчуття покинутості через, власне, низький рівень адаптованості у новому оточенні. Перебуваючи у такому емоційному стані вони покладаються більше на зовнішні чинники, ніж на власні сили, що призводить до зниження адаптивності.
 • Документ
  Роль преподавателя в эпоху цифровизации системы высшего образования
  (Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2020) Ланских, Марина Васильевна; Подбуцкая, Нина Викторовна; Богдан, Жанна Борисовна
  Развитие современного общества и достижения научно-технологического прогресса высвечивает необходимость внедрения цифровизации во все отрасли и сферы жизнедеятельности общества и, в частности, в образование. Это ставит принципиально новые задачи как перед системой образования РФ в целом, так и перед каждым преподавателем любой образовательной организации. Реализация заявленных задач требует от преподавателя определенного уровня сформированности информационной компетентности как составляющей части его профессионализма.
 • Документ
  The self-esteem of the it manager as the basis for the success of the organization
  (2020) Pidbutska, N. V.; Knysh, A. Ye.; Chebakova, Yu. H.
  The aim of the publication was to clarify the connection between the level of self-esteem of the IT-manager and the success of the organization he heads. As indicators of the success of the organization were considered: 1) profit growth; 2) the number of projects completed during the year; 3) staff turnover; 4) employee satisfaction with work. The study involved 18 managers who represented 8 Ukrainian IT companies. Study has shown that self-esteem of manager affects not only his professional success, but also success of the organization. There are statistically significant differences in the level of self-esteem of IT managers representing companies with different levels of success. The most successful are those companies run by managers with average level of self-esteem.
 • Документ
  Шкала спрямованості мотивації при здійсненні помилки (EOMS: The Error-Oriented Motivation Scale) (адаптована україномовна версія)
  (2022) Підбуцька, Ніна Вікторівна; Книш, Анастасія Євгенівна
  The article presents the results of approbation of The Error-Oriented Motivation Scale on the Russian sample. The questionnaire allows to assess the level of respondent’s motivation in situations of mistake on one of three directions. The orientation of motivation to learn from mistakes reflects a person’s willingness to recognize mistakes, find and eliminate the causes of their occurrence, and is also an indirect indicator of positive self-attitude.
 • Документ
  Проблеми і перспективи використання проективних методів в процесі професійного відбору кадрів
  (Діса плюс, 2021) Підбуцька, Ніна Вікторівна; Книш, Анастасія Євгенівна
 • Документ
  Можливості використання чат-бота Elomia для зниження схильності до тривожності та депресії
  (Діса плюс, 2020) Підбуцька, Ніна Вікторівна; Книш, Анастасія Євгенівна
 • Документ
  Актуальність розвитку професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі підготовки на третьому освітньо-науковому рівні в умовах закладів вищої освіти
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Поліщук, Дмитро Вікторович; Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
 • Документ
  The usage of statistical analysis methods for controlling the operational stability of Gas Treatment Facility
  (Національний науковий центр "Інститут метрології", 2021) Hryhorenko, I. V.; Tverytnykova, O. Ye.; Hryhorenko, S. M.; Demidova, Yu. Ye.
  The paper considers the solutions to the scientific and practical task of improving the accuracy and reliability of natural gas consumption by conducting a statistical analysis of the results of gas pressure measurements in the pipeline, obtained from three pressure sensors during 12 hours. The importance of this task is underlined by the fact that the confidence interval for RMS errors is usually very wide. Testing of the hypothesis of the instability absence in the process of measuring gas pressure is carried out using a single factor dispersion analysis (the equation of the median values), a linear regression analysis (no influence of time on the value of the indicator for each voter) and a covariance analysis (no difference in the functional influence of the time on the number of an indicator). Three series of the measurement results of X control indicator (gas pressure in the pipeline) have been used. The analysis has confirmed the hypothesis that there are no disruptions to the stability of the gas pressure measurement process, which makes the pressure sensors metrologically reliable. It has been proved that the scientific and applied problems of increasing the reliability of objects control and diagnostics with stochastic parameters and improving their metrological reliability are relevant and important for the development of the theory and practice of non-destructive control and functional diagnostics of objects.
 • Документ
  Розвиток організаційних форм доуніверситетського навчання (з досвіду НТУ "ХПІ")
  (Друкарня "ВМВ", 2020) Тверитникова, Олена Євгенівна; Демідова, Юлія Євгенівна
 • Документ
  Psychological Safety of Volunteers During the War
  (Foundation Pro Scientia Publica, Poland, 2023) Pidbutska, N. V.; Demidova, Yu. Ye.; Knysh, A. Ye.
  It was determined that the largest subgroup in the general group of respondents were volunteers with a high level of emotional exhaustion (46%) – these are people who feel general tension and do not remember the last time they experienced positive emotions. Among all the indicators of psychological safety, the indicators of moral-communicative and internal comfort turned out to be the least developed.
 • Документ
  Gender aspects of empathy in online learning of adolescents
  (Foundation Pro Scientia Publica, Poland, 2020) Pidbutska, N. V.; Demidova, Yu. Ye.; Knysh, A. Ye.
  During the study, the aim has been achieved and all the objectives have been fulfilled, in particular: 1) “involvement in online learning” and "quality of online learning" are defined as criteria for online learning successful performance; 2) expert assessment of the study results is carried out, allowing us to determine that female participants show mainly medium and high levels of online learning performance, while male participants show low and medium-level results; 3) it is determined that the correlation between the level of performance of online learning and empathy in the group of girls is higher than in the group of boys.