Одержання порошку вольфраму з керованою дисперсністю

Ескіз недоступний
Дата
2019
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Анотація
Опис
Ключові слова
порошок вольфраму, хлоридно-фторидні розплави, оксид вольфраму, хлорид натрію, рентгено-флуорисцентний аналіз, електровідновлення фтороксидних комплексів вольфраму
Бібліографічний опис
Османова М. П. Одержання порошку вольфраму з керованою дисперсністю / М. П. Османова, Г. Г. Тульський, Л. В. Ляшок // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 7–8 листопада 2019 р. [редкол.: О. О. Мураєва та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Дніпров. держ. техн. ун-т, Algol Chemicals OY (Finland) [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 159.