Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Том 1

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ФОП Петров В. В.
Анотація
У збірнику подано тези доповідей дванадцатої міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”. Розглянуті питання за такими напрямами: теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень, оптимізації та управління системами і процесами; комп’ютерні методи та засоби інформаційно-комунікаційних технологій та управління; методи та засоби комп’ютерних наук та програмної інженерії; безпека функціонування комп’ютерних систем та мереж; інформаційні технології у цивільній безпеці; сучасні інформаційно-вимірювальні системи; інформаційні технології у цивільній безпеці.
Опис
Ключові слова
конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", системи прийняття рішень, інформаційно-комунікаційні технології, управління системами, управління процесами
Бібліографічний опис
Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 12-ї міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 квітня 2022 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 1 : секція 1-4 / Військ. акад. збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2022. – 185 с.