Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей

Ескіз недоступний
Дата
2021
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
лідер, лідерство, ефективне лідерство, формування якостей лідера, лідерський потенціал, діагностика лідерського потенціалу, підготовка фахівця − лідера, тестування, визначення лідерських якостей, рівень лідерського потенціалу
Бібліографічний опис
Юдіна В. Я. Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей / В. Я. Юдіна, Ж. Б. Богдан // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 90-92.