Процес отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків

Ескіз недоступний
Дата
2022
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
У роботі показано вивчення процесу отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків. Проведено вхідні аналізи відібраних зразків нафти. Шляхом дистиляції під тиском нижче атмосферного отримані зразки гудронів.
The process of getting tar from heavy hydrocarbon residues is showing in this work. Start analyses of selected oil samples were performed. Tar samples were got by distillation under reduced pressure.
Опис
Ключові слова
нафта, гудрон, дистиляція, кінець кипіння, oil, tar, distillation, boiling point
Бібліографічний опис
Процес отримання гудрону з важких вуглеводневих залишків / П. В. Карножицький, М. О. Сіробаба, А. С. Терновська, Д. Ю. Білець // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)" ; уклад. Д. В. Мірошниченко. – Харків : НТУ "ХПІ" ; Тернопіль : Крок, 2022. – С. 66-67.