Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах

Ескіз недоступний
Дата
2017
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
хімічні реакції, електролітичне міднення, гальванотехніка, коефіцієнти рівняння Тафеля, струм, анодний процес
Бібліографічний опис
Рутковська К. С. Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах / К. С. Рутковська, О. Л. Смірнова // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 192-193.