Спосіб захисту титану від пітингової корозії

Ескіз недоступний
Дата
2020
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Спосіб захисту титану від пітингової корозії полягає у введенні у робочий розчин карбонату натрію у кількості 10-30 г/л. У робочий розчин додатково вводять гідроксид натрію у кількості 10-15 г/л.
Опис
Ключові слова
патент, корисна модель, титанові вироби, хімічні реакціїї, корозійне руйнування металів
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 143256 Україна, МПК (2020.01) C23F 11/00. Спосіб захисту титану від пітингової корозії / Пилипенко О. І., Смірнова О. Л., Бухіник О. О., Анікєєва П. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 09286 ; заявл. 14.08.2019 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14. – 2 с.