Фотокаталітична активність багатокомпонентних металоксидних систем

Ескіз недоступний
Дата
2022
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
електрохімічне матеріалознавство, металоксидні системи, МОС, гетероксидні МОС, композитні електролітичні покриви, КЕП, плазмово-електролітне оксидування, фотокаталітичні властивості, плазмо-електролітне оксидування, дифосфатні електроліти, солі металів-допантів, бінарні гетерооксидні покриви, тернарні гетерооксидні покриви, тестування КЕП, термообработка, електроліз, морфологія поверхні, фотокаталітична активність, термооброблені покриви, фотодеструкція
Бібліографічний опис
Фотокаталітична активність багатокомпонентних металоксидних систем / М. Д. Сахненко, О. П. Поспєлов, І. І. Степанова, Г. В. Каракуркчі, Н. Б. Маркова, С. М. Індиков, Г. Ш. Яр-Мухамедова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 471.