Екологія

Ескіз недоступний
Дата
2016
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Навчальний посібник містить широкий спектр питань екології (екологічної культури, екологічні закони та інше). Викладено сучасні уявлення про завдання та методи екології, найголовніші теоретичні положення й закони, локальні та глобальні проблеми і шляхи їх вирішення у напрямку гармонізації потреб людства з природою та його стійкого розвитку. Розглянуто заходи та засоби захисту довкілля від антропогенного впливу. Призначено для студентів вищіх навчальних закладів технічного профілю.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, екологічні терміни, природні ресурси, екологічна культура, еволюція життя, харчові ланцюги, екологічні ніші, біосфера
Бібліографічний опис
Березуцький В. В. Екологія : навч. посібник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець, О. М. Древаль ; ред. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 420 с.