Захисна каска

Ескіз недоступний
Дата
2021
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Захисна каска містить внутрішню та зовнішню поверхні з повітряною порожниною між ними, вентилятор, вентиляційні отвори із встановленими на них знімними сегментами тепловідбиваючого екрана, резервуар з твердою або рідкою вуглекислотою, розширювальну камеру, мікроінгалятор, закріплений на полях в області скроневої частини, із гнучкою подавальною трубкою, обладнаною на кінці краплерозпилювачем, алюмінізовану тканину, прикріплену до бокової та задньої частин полів каски, захисний щиток, встановлений під козирком, котрий містить вихлопний клапан, вмонтований у нього на рівні органів дихання, та систему пилогазоочистки, встановлену на потиличній частині каски вище місця розташування вентилятора і з'єднану за допомогою повітроводу з порожниною подавальної трубки, захисний щиток, виконаний у вигляді прозорого екрана з фотохромного скла. Додатково каска містить датчик-сигналізатор чадного газу, розташований у верхній частині захисного пристрою під захисною каскою.
Опис
Ключові слова
патент, корисна модель, засоби захисту, спостережне скло, впускні отвори, фільтр грубої очистки, ежектор
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 149116 Україна, МПК A61F 9/06 (2006.01) F 41H 1/04 (2006.01). Захисна каска / Березуцький В. В., Хондак І. І., Сафонов В. В. ; власник Харків. нац. ун-т радіоелектроніки (Україна). – № u 2021 01924 ; заявл. 12.04.2021 ; опубл. 20.10.2021, Бюл. № 42. – 4 с. : іл.