Фотокаталітичні властивості електролітичних покриттів на основі кобальту

Ескіз недоступний
Дата
2021
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Видавнитво від А до Я
Анотація
Опис
Ключові слова
електролітичні покриття, кобальт, фотокаталітичні властивості, наноструктуровані тонкоплівкові матеріали, каталітично активні метали, нанорозмірні фотокаталізатори, фотодеструкції МЖ, оксиди молібдену, оксиди вольфраму, ультрафіолетове опромінювання
Бібліографічний опис
Фотокаталітичні властивості електролітичних покриттів на основі кобальту / Тетяна Ненастіна [та ін.] // Львівські хімічні читання – 2021 : зб. наук. пр. 18-ї наук. конф., присвяч. 360-річчю Львів. ун-ту, 31 травня – 2 червня 2021 р. / орг. ком.: Р. Є. Гладишевський [та ін.]. – Львів : Від А до Я, 2021. – С. З45.