Радіація навколо і її вплив на нас

Ескіз недоступний
Дата
2021
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
фізичні процеси, атомне ядро, електрична енергія, іонізуюче випромінювання, клітини, опромінення
Бібліографічний опис
Щепілов І. С. Радіація навколо і її вплив на нас / І. С. Щепілов, Л. Г. Петренко // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали Всеукр. наук. студ. конф., 21-22 квітня 2021 р. / орг. ком.: А. П. Марченко (гол.) [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 148-150.