Томографія. Види. Призначення. Принципи дії

Ескіз недоступний
Дата
2021
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
відфільтрована зворотна проекція, ітеративна реконструкція, фізичні процеси, магнітно-резонансна томографія, рентгенівська мікротомографія, аналогова реконструктивна томографія, ультразвукова модульована оптична томографія, хвилі
Бібліографічний опис
Платонов В. К. Томографія. Види. Призначення. Принципи дії / В. К. Платонов, І. В. Галущак // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали Всеукр. наук. студ. конф., 21-22 квітня 2021 р. / орг. ком.: А. П. Марченко (гол.) [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 156-158.