Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/kmmm

Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних" заснована в 2002 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за проектно-орієнтованою освітньою програмою за напрямом науки про дані "DataScience".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора наук: 1 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 15 кандидатів наук: 10 – технічних, 4 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 3 співробітників мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 261
 • Документ
  Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Аналітична геометрія
  (НТМТ, 2022) Сердюк, Ірина Василівна; Ахієзер, Олена Борисівна; Дунаєвська, Ольга Ігорівна; Нікульченко, Артем Олександрович; Коломойська, Наталія Євгенівна; Стрельнікова, Анна Юріївна
  Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Векторна алгебра». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Векторна алгебра
  (НТМТ, 2022) Сердюк, Ірина Василівна; Ахієзер, Олена Борисівна; Дунаєвська, Ольга Ігорівна; Нікульченко, Артем Олександрович; Стрельнікова, Анна Юріївна
  Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Векторна алгебра». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
  (НТМТ, 2022) Сердюк, Ірина Василівна; Ахієзер, Олена Борисівна; Дунаєвська, Ольга Ігорівна; Нікульченко, Артем Олександрович; Стрельнікова, Анна Юріївна
  Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Теорія функцій комплексної змінної та інтегральні перетворення
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Ясницька, Нелля Миколаївна; Ахієзер, Олена Борисівна; Геляровська, Оксана Анатоліївна; Боєва, Анна Анатоліївна; Іглін, Сергій Петрович; Решетняк, Юрій Борисович; Тевяшева, Ольга Андріївна
  Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Теорiя графiв на базi MATLAB
  (НТМТ, 2023) Іглін, Сергiй Петрович; Зайцев, Юрiй Iванович; Решетняк, Юрiй Борисович
  Розглядаються деякi задачi теорiї графiв. Там, де це доцiльно, вони зводяться до задач лiнiйного програмування: звичайного, цiлочисельного або бiнарного. В iнших випадках розглядаються класичнi алгоритми. Наведено приклади. Усi роздiли орiєнтованi на широке застосування математичного пакету MATLAB. Для студентiв, аспiрантiв, викладачiв, наукових працiвникiв, що використовують теорiю графiв.