Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Пропонується узагальнена оцінка конкурентного середовища пасажироперевезень та вантажоперевезень, оцінка особливості ринкових пропозицій та цінової політики перевізників та посередників. Зроблено висновки про особливості контингенту споживачів послуг різних видів транспорту, стан ринку посередників надання транспортних послуг щодо пасажироперевезень та вантажоперевезень в Україні
Опис
Ключові слова
конкуренція, перевізки, вантаж, пасажир, тариф, час в дорозі
Бібліографічний опис
Кір'ян О. І. Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг / О. І. Кір'ян // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 3-13.
Зібрання