Нікуди діватися, потрібно створювати бренд

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті аналізуються найбільш відомі світові бренди та їх маркетингові ходи, які збільшують об’єм продажів, наводяться переваги створення брендового товару. Особливий акцент зроблено на сприйнятті конкретного товару споживачем та роллю бренду в майбутньому підприємства
Опис
Ключові слова
брендінг, споживач, ринок, потенційні клієнти, доходи, реклама
Бібліографічний опис
Шабуріна Ю. Ю. Нікуди діватися, потрібно створювати бренд / Ю. Ю. Шабуріна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 14-18.
Зібрання