Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті досліджено тлумачення понять «реорганізація підприємства», «реструктуризація підприємства», «організаційні зміни» в розрізі досліджень сучасних вітчизняних та закордонних науковців. Обґрунтовано визначення поняття «структурні перетворення». Запропоновано схему структурних перетворень як результату поєднання реструктуризації, реорганізації та структурних змін машинобудівних підприємств (схема розроблена автором). Аналіз тлумачення понять «реорганізація підприємства», «реструктуризація підприємства», «організаційні зміни» надав можливість запропонувати комплексне визначення поняття «структурні перетворення машинобудівних підприємств»
Опис
Ключові слова
народне господарство, підвищення конкурентоспроможності, продукція, ринки, інноваційні заходи, ефективність виробництва
Бібліографічний опис
Ус Ю. В. Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін / Ю. В. Ус, Т. С. Обидєннова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 54-61.
Зібрання