Математичний аналіз. Модуль 1. Вступ до математичного аналізу. Елементи теорії множин, послідовності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підручник НТУ "ХПІ"

Анотація

Навчальний посібник входить до серії "Математичний аналіз" і є першою частиною збірника, що складається з дев'яти частин. Містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов'язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної ма-тематики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, логічні знаки, супремум, інфімум, гранична точка множини, числова послідовність, границя послідовності, нерівності

Бібліографічний опис

Математичний аналіз : навч. посібник : у 9 модулях. Модуль 1. Вступ до математичного аналізу. Елементи теорії множин, послідовності / Н. М. Ясницька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 140 с.