Ефективність використання основних фондів на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглянута проблема підвищення ефективності використання основних фондів і забезпечення їх відтворення на підприємствах, яка набуває особливої актуальності в ситуації дефіциту коштів на модернізацію та оновлення виробничих потужностей на підприємствах. Основний вектор дослідження спрямований на аналіз і пошук підвищення економічної ефективності основних виробничих засобів в умовах нестабільного розвитку економічної системи України
Опис
Ключові слова
основні засоби, виробничі потужності, відтворення основних засобів, науково-технічний прогрес, фондовіддача, витрати виробництва
Бібліографічний опис
Майстро Р. Г. Ефективність використання основних фондів на підприємстві / Р. Г. Майстро, А. Д. Рожнова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 144-147.